Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998

Kazalo

432. Zakon o dopolnitvah zakona o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja (ZZVO-B), stran 650.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o dopolnitvah zakona o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja (ZZVO-B)
Razglašam zakon o dopolnitvah zakona o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja (ZZVO-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 28. januarja 1998.
Št. 001-22-12/98
Ljubljana, dne 5. februarja 1998.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O DOPOLNITVAH ZAKONA O ZASEBNEM VAROVANJU IN O OBVEZNEM ORGANIZIRANJU SLUŽBE VAROVANJA (ZZVO-B)
1. člen
V zakonu o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja (Uradni list RS, št. 32/94 in 23/97 – odločba US) se doda nov prvi odstavek 34. člena, ki se glasi:
“Naloge zbornice po tem zakonu opravlja Zbornica Republike Slovenije za zasebno varovanje.”
2. člen
Zbornica Republike Slovenije za zasebno varovanje mora uskladiti svoje akte in delovanje z zakonom ter določiti programe, obrazce izkaznic, kodeks poklicne etike ter vzpostaviti register in evidenci iz 23. člena zakona v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
3. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 212-05/93-5/5
Ljubljana, dne 28. januarja 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost