Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998

Kazalo

425. Odlok o razveljavitvi odloka o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin, stran 644.

Na podlagi 10., 13., 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 23/93), odločbe US RS, z dne 3. 7. 1997, uredbe o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 63/97), 20. člena statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št. 49/95) in 22. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 1/97) je Občinski svet občine Vodice na 34. seji dne 29. 1. 1998 sprejel
O D L O K
o razveljavitvi odloka o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin
1. člen
Razveljavi se odlok o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 15/94).
2. člen
Takse v skladu z odlokom iz 1. člena se plačujejo do uveljavitve povečanja cen komunalnih storitev na podlagi 6. člena uredbe Vlade RS, o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 63/97).
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje.
Št. 149-417
Vodice, dne 30. januarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vodice
Alojzij Kosec l. r.