Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998

Kazalo

421. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Šmarje pri Jelšah v letu 1998, stran 641.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 18. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na seji dne 29. 1. 1998 sprejel
O D L O K
o začasnem financiranju javne porabe Občine Šmarje pri Jelšah v letu 1998
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1998, se javna poraba začasno financira na podlagi proračuna za leto 1997.
2. člen
Finančna realizacija nakazil posameznim porabnikom proračunskih sredstev lahko obsega največ dvanajstino sredstev po postavkah, ki so bile odobrene v občinskem proračunu za leto 1997 oziroma sorazmerni del sredstev povprečne porabe v letu 1997.
3. člen
Doseženi in razporejeni prihodki v času začasnega financiranja so sestavni del poračuna za leto 1998.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1998.
Št. 06202-3/98
Šmarje pri Jelšah, dne 30. januarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Šmarje pri Jelšah
Stanko Javornik l. r.