Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998

Kazalo

419. Odlok o spremembah dela zazidalnega načrta nad Milenkovo (Žičko) cesto v Slovenskih Konjicah, stran 640.

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 57/93, 44/97) ter na osnovi 13. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na seji dne 28. 1. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah dela zazidalnega načrta nad Milenkovo (Žičko) cesto v Slovenskih Konjicah
1. člen
Odlok o spremembi dela zazidalnega načrta nad Milenkovo (Žičko) cesto v Slovenskih Konjicah (Uradni list RS, št. 61/93) se dopolni tako, da se na koncu 1. člena doda:
in dopolnitev zunanje ureditve, ki jo je izdelal Arhitekturni studio Schlaus d.o.o. Slovenske Konjice, s št. proj. 006/97-Z.
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 16. člena tako, da glasi:
Za predvidene objekte turistično – bivalnih blokov (PB1 in PB2) je predvideno lokalno ogrevanje posameznih stanovanjskih enot (plinska peč za potrebe ogrevanja in priprave tople vode za vsako stanovanjsko enoto posebej). Hramba utekočinjenega naftnega plina je skupna za vse stanovanjske enote objektov PB1 in PB2.
Hramba utekočinjenega naftnega plina je predvidena v dveh cisternah, pozicioniranih med obema predvidenima objektoma na vzhodni strani.
3. člen
Dopolni se drugi odstavek 19. člena tako, da se na koncu odstavka doda še:
oziroma imajo ogrevanje iz lastne kotlarne ali etažno ogrevanje na plin iz skupnega skladiščnega mesta.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35200/0020/97
Slovenske Konjice, dne 28. januarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenske Konjice
Stanislav Frim, dipl. ek. l. r.