Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998

Kazalo

416. Sklep o določitvi nepremičnin, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture v Občini Sevnica, stran 639.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), 29. in 63. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, 75/94) in na podlagi 22. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95) je Občinski svet občine Sevnica na seji dne 28. 1. 1998 sprejel
S K L E P
o določitvi nepremičnin, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture v Občini Sevnica
1. člen
V skladu z 29. členom in drugim odstavkom 63. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) postanejo javna infrastruktura na področju kulture naslednje nepremičnine na območju Občine Sevnica, ki so bile na dan, 17. decembra 1994, družbena lastnina v upravljanju občine ali krajevne skupnosti in so pretežno namenjene opravljanju kulturnih dejavnosti:
1. Dom kulture in prosvete Studenec, parcelna št. 252, k. o. Studenec, ZK vložek 1094
2. Prosvetni dom Svoboda Krmelj, parcelna št. 599/2, k. o. Goveji Dol, ZK vložek 234
3. Kulturni dom Loka pri Zidanem mostu, parcelna št. 111, k. o. Loka, ZK vložek 149
4. Kulturni dom Blanca, parcelna št. 96, k. o. Blanca, ZK vložek 173
5. Kulturni dom Šentjanž, parcelna št. 5/2, k. o. Šentjanž, ZK vložek 382
6. Grad Sevnica – prostori in površine, ki so namenjeni muzejski, galerijski in drugi kulturni dejavnosti, parcelne št. 931/1, 931/2, 931/3, 933/1, 933/2, k. o. Sevnica, ZK vložek 933
7. Lutrovska klet, parcelna št. 935/6, k. o. Sevnica, ZK vložek 933
8. Knjižnica Sevnica, parcelni št. 502/1 in 504/3, k. o. Sevnica, ZK vložek 187
2. člen
Kot javna infrastruktura se ob istih pogojih in z istim dnem razglaša tudi oprema v teh nepremičninah, ki služi kulturni dejavnosti.
3. člen
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 61100-0002/96
Sevnica, dne 28. januarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sevnica
Martin Novšak, dipl. inž. l. r.