Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998

Kazalo

413. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega podjetja Plinovod Sevnica, stran 637.

Na podlagi 25. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 1. člena odloka o oskrbi naselij s plinom z javnega plinovodnega omrežja v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 54/92 in 41/93) ter 22. in 74. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95), je Občinski svet občine Sevnica na seji dne 28. 1. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega podjetja Plinovod Sevnica
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega podjetja Plinovod Sevnica (Uradni list RS, št. 70/94), v nadaljnjem besedilu odlok, se 5. člen spremeni tako, da glasi:
“Javno podjetje opravlja naslednje dejavnosti:
E/40.20  Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
F/45.21  Splošna gradbena dela
F/45.33  Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije
G/52.44  Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
      predmeti za gospodinjstvo
G/52.45  Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi,
      radijskimi in TV aparati
G/52.46  Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
      in gradbenim materialom
G/52.72  Popravilo električnih gospodinjskih aparatov
K/74.12  Računovodske in knjigovodske dejavnosti, davčno
      svetovanje, izvzemvši revizijske dejavnosti
K/74.20  Projektiranje in tehnično svetovanje
K/74.30  Tehnično preizkušanje in analiziranje”.
2. člen
V 13. členu odloka se besedi “izvršilni organ” nadomestita z besedami “župan Občine Sevnica”.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35300-0003/98
Sevnica, dne 28. januarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sevnica
Martin Novšak, dipl. inž. l. r.