Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998

Kazalo

412. Sklep o dopolnitvi sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Kostrivnica, stran 637.

Na podlagi 19. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 48/95) in v skladu s 46. členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95 in 70/97) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 31. redni seji dne 28. 1. 1998 sprejel
S K L E P
o dopolnitvi sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Kostrivnica
1
V sklepu o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Kostrivnica (Uradni list RS, št. 15/97) se v drugem stavku prvega odstavka 10. člena za besedo “proizvajalcem” doda vejica in besedilo ”zavezancem iz šeste alinee 8. člena tega sklepa”.
2
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-0001-1/98
Rogaška Slatina, dne 28. januarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.