Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998

Kazalo

411. Odlok o dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, stran 637.

Na podlagi 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 44/97) ter 19. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 31. redni seji dne 28. 1. 1998 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
S tem odlokom se dopolnjuje odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 16/96 in 35/97).
2. člen
V 12. členu odloka se doda nov zadnji odstavek, ki glasi:
“V primeru prenehanja veljavnosti meril za določitev višine nadomestila med letom, lahko občinski svet na predlog župana odpiše tisti del nadomestila, ki je bil določen z letno odmero pred prenehanjem veljavnosti merila. Odpis oziroma uskladitev višine nadomestila v tem primeru se določi s sklepom”.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-0001-6/98
Rogaška Slatina, dne 30. januarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.