Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998

Kazalo

406. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Postojna za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Postojna za obdobje 1986–1990 ( v letu 1996), stran 619.

Na podlagi 2. in 6. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, 48/90), z upoštevanjem 19., 20., 21., 31., 32., in 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 in Uradni list RS, št. 18/93), smiselnim upoštevanjem 23., 25., 38. in 39. člena navodil o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občine (Uradni list SRS, št. 20/85), na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 75/94, 14/95) ter na podlagi 19. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97), je Občinski svet občine Postojna na 26. seji dne 22. 12. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Postojna za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Postojna za obdobje 1986–1990 ( v letu 1996)
1. člen
Dolgoročni plan Občine Postojna za obdobje 1986-2000 (Uradni list SRS, 8/89, Uradni list RS, 25/93, 30/95, 4/97), se spremeni in dopolni v kartografskem delu in ustrezno v kartografski dokumentaciji ter urbanistični zasnovi:
Kartografski del
karta 1/1 M 1: 25000
Vrišejo se razširjena ureditvena območja planskih celot.:
– P 11 / S5    Dilce
– P 12 / S3    akitnik
– P 2  / S3    Lohača
– P 2  / R     Petričev hrib nad Strmico
– P 2  / S4    Kasarna Strmca (komplek bivših vojaških objektov)
– P 1  / S4 – 3  Belsko
    / I 1 – 2  “
– P 1  / S1 – 2  Gorenje
    / S1 – 3  “
    / S1 – 4  “
    / S1 – 5  “
– P 1  / S3 – 2  Bukovje
    / S3 – 3  “
    / S3 – 4  “
    / S3 – 5  “
– P 1  / S2 – 1  Predjama
    / S2 – 2  “
– P 19 / PN 1 / 2 Postojna
– P 19 / PN 1 / 1 Postojna
– P19  / P11    Veliki Otok (kompleks bivših vojaških objektov)
– P 12 / S9    Koče – novi del
– P 3  / S1 – P1  Kamnolom Planina.
Kartografska dokumentacija:
– karta Postojna 41 in Pivka 1 M 1:5000 P 11/ S5 Dilce
Vriše se razširjeno območje zazidanih stavbnih zemljišč in stavbnih zemljišč, ki so predvidena za graditev objektov in naprav. Območje zajema parcele št.:
3067, 3069, 3070/1, 2, 3, 4, 3083, 3082/2, 3084/1, 3087, 3086, 3085,
vse v k.o. Hrenovice.
– karta Pivka 3 M 1:5000 P 12 / S3 Rakitnik
Vriše se razširjeno območje stavbnih zemljišč, ki so predvidena za graditev objektov in naprav. Območje zajema parcele št.:
35, 34, 31/1, 2, 3, 32/1, 2,
vse v k.o. Rakitnik.
– karta Postojna 23 M 1:5000 P 2 / S3 Lohača
Vriše se razširjeno območje zazidanih stavbnih zemljišč in stavbnih zemljišč, ki so predvidena za graditev objektov in naprav. Območje zajema parcele št.:
593 / 23, 51, 11, 12, 45, 59, 22, 60, 55, 52, 50, 49, 48, 44, 25, 29, 57, 30, 28, 53, 58, 54, 596 / 2,7
vse v k.o. Strmca.
– karta Postojna 23 M 1:5000 P 2 / R Petričev hrib nad Strmco
Vriše se razširjeno območje parcel namenjenih rekreaciji in dopolnilnim dejavnostim namenjenim rekreaciji. Območje zajema parc. št.:
834/1, 835/1, 835/2, vse v k.o. Strmca.
– karta Postojna 23 M 1:5000 P2 / S4 Kasarna območje bivših vojaških objektov Strmca
Vriše se območje zazidanih stavbnih zemljišč. Območje zajema parc. št.:
930/2, 812/1
vse v k.o. Strmca.
– karta Postojna 31 in Postojna 32 M 1: 5000 P1 / S4-3 in P1 / I1-2 Belsko
Vriše se razširjeno območje stavbnih zemljišč, ki so predvidena za graditev objektov in naprav. Območje zajema parcele št.:
1345, 1339, 1337, 1336, 1528/3, 3730, 1528/2, 1695, 1537/4, 1696, 1698, 1335/3, 1334, 1331, 1330, 1314, 1715/1,4, 1710, 1701, 1708/2, 1709, 1328, 1326, 1327, 1325, 1324, 1316/1, 1317, 1319, 1320, 1321, 1322, 1761, 1312/1,2, 1309, 1335/1,2,3, 1336/1,2,3, 1337, 1341, 1337, 1735, 1733, 1732, 1731/1,2, 1730/2, 1735/3, 1771, 1772, 1774/3, 1775/1,2, 1805/1,2,
vse v k.o. Studeno.
– karta Postojna 21 M 1: 5000 P 1 / S1-2, P 1 / S1-3, P1 / S1-4, P 1 / S1-5 Gorenje
Vriše se razširjeno območje stavbnih zemljišč, ki so predvidena za graditev objektov in naprav. Območje zajema parcele št.:
797, 799, 923, 927, 932, 933/2, 920, 919/6, 809, 896, 897, 898, 685/2, 803/2,3, 772/1,3, 128, 340, 339, 336, 332, 329, 327, 311, 310, 304, 302, 301, 298/1, 297, 291, 292, 572, 573, 585, 589/1,2, 588/1,2,3, 586/1, 349/1, 353, 355/1,2,3, 346/1,2,
vse v k.o. Gorenje.
– karta Postojna 31 M : 5000 P 1 / S3 – 2, P 1 / S3 – 3, P1 / S3 -4, P1 / S3 – 5 Bukovje
Vriše se razširjeno območje stavbnih zemljišč, ki so predvidena za graditev objektov in naprav. Območje zajema parcele št.:
6/16, 17, 18, 18, 17/6, 5, 1, 2, 1377/23, 28, 22, 29, 21, 32, 34, 13, 11, 12 1311/1, 2, 11, 1315, 1321, 1266, 1268, 1272, 1274, 1275, 1286, 1251/1, 2, 1259, 1258, 1253/1, 2, 1277, 1280/3, 2, 1, 4, 1068, 1052, 1050, 1012, 1010, 1009, 1059/2, 1003/1, 1006/2, 1027/2, 1040, 1041, 1050, 1021/1, 1044, 1049, 1035, 1034/1, 2, 272, 271, 276, 267, 265, 246, 244, 241, 240, 237, 235, 232, 229, 226, 224/1,3,
vse v k.o. Bukovje.
– karta Postojna 31 M 1: 5000 P1 / S2 – 1 in P1 / S2 – 2 Predjama
Vriše se razširjeno območje stavbnih zemljišč, ki so predvidena za graditev objektov in naprav. Območje zajema parcele št.:
2037/1, 1906/1, 2027/1, 2026/2, 1, 2016/2, 1
vse v k.o. Bukovje.
– karta Postojna 44 M 1: 5000 P 19 / PN 1/2 Postojna obrambna dejavnost
Vriše se območje zazidanih stavbnih zemljišč. Območje zajema parc. št.:
394, 393, 395, 408, 2449/1, 2, 2316/1, 2265/3, 2, 1, 389, 387, 388, 315
vse v k.o. Postojna.
– karta Postojna 43 P19 / P11 M 1: 5000 Veliki Otok – kompleks bivših vojašklih objektov
Vriše se območje zazidanih stavbnih zemljišč. Območje zajema parc. št.:
2795/1 1469, 1468/1,2, 1467, 1466, 1472, 1465, 1464, 1463, 1462, 1460, 1459, 1458, 1457, 1456, 1455, 1454, 1471/1,2, 1463, 1452, 1562, 1561, 1560, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1473/1,2, 1476/2
(novo stanje: vse parcela 1449)
vse v k.o. Zagon.
– karta Pivka 12 in 13 M 1: 5000 P 12 / S9 Koče – novi del
Vriše se razširjeno območje stavbnih zemljišč, ki so predvidena za graditev objektov in naprav. Območje zajema parcele št.:
2427/2, 2425/2, 2412/3, 4, 694, 690, 689, 685, 677, 676, 673/1, 2, 649, 670, 671, 672, 669, 668, 657/1, 658, 659, 660, 661, 662, 664, 666/1, 3, 667, 718, 719, 720, 727, 729, 746, 747, 748, 749, 673/3, 4, 5, 6, 703/1, 2, 705/1, 2, 706, 710, 713, 709, 714/1, 2, 715/2,1, 723, 725, 737, 735, 734, 742, 732, 743, 751, 752, 755, 756, 759, 760, 762, 763, 769/1, 2, 770, 774, 773, 765, 753, 754, 756, 767, 768, 778, 779/1, 2, 799/1, 798/1, 797/1, 796/1, 794, 788, 789, 790, 784, 785, 780, 822, 821, 820, 819, 4792/1,2, 2374, 2375, 2376, 2377/1, 2378/1, 2379/1, 2338, 2380, 2381/1, 2, 2384, 2386, 2385, 2389, 2390, 709, 2391, 2396, 2397, 2398, 2399/2, 2413, 2400,
vse v k.o.Slavina.
– karta Postojna 24 in 25-15 M 1:5000 P 3/ S1 – P1 Peskokop Planina
Vriše se razširjeno območje pridobivalne površine peskokopa. Območje zajema parc.št.:
1398, 1399, 1427/1, 1427/2, 1428/1, 1429/1, 2, 1430, 2981, 2986
v k.o. Kačja vas in
134/227, 155, 157, 158, 159, 160
v k.o. Gorenja Planina.
Urbanistična zasnova naselja Postojna
karta “Prostorske planske celote in zaporednost širitve ter prenove”, M 1: 5000.
Vrišejo se planske celote:
– P 19/ PN 1/1 Postojna
– P 19 / PN 1/2 Postojna
– P 19 / P11 Veliki Otok kompleks bivših vojaških objektov.
2. člen
Srednjeročni plan Občine Postojna za obdobje 1986-1990 (Uradne objave, 15/87, Uradni list RS, št. 30/95, 4/97), se spremeni in dopolni v tekstualnem delu v naslednjih poglavjih:
3. člen
Srednjeročni plan Občine Postojna za obdobje 1986-1990 (Uradne objave, 15/87, Uradni list RS, št. 30/95, 4/97), se spremeni in dopolni v kartografskem delu in ustrezno v kartografski dokumentaciji v enakih kartah in obsegu parcel kot je navedeno v 1. členu tega odloka (dolgoročni plan)
Srednjeročni plan se dopolni s programskimi zasnovami za območja:
– P 2 / S4 Kasarna območje bivših vojaških objektov Strmca,
– P 1 / I 1 – 2 Belsko območje industrijskega obrata žage Javor Belsko,
– P 12 / S6 Koče,
– P 3 / S1 – P1 Peskokop Planina,
– P 1 9 / P11 Veliki Otok kompleks bivših vojaških objektov.
Programska zasnova obravnava območje, ki je opredeljeno vsebinsko in površinsko s parcelami v 1. členu in v 2. členu tega odloka.
Besedilo programske zasnove je usklajeno z Navodilom o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin. Sestavni del programske zasnove je tudi kartografska dokumentacija v M 1:5000.
Programske zasnove za predvidena območja so izdelane kot poseben elaborat, ki je sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 06100/0001/97
Postojna, dne 22. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občina Postojna
Danijel Mislej, dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost