Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998

Kazalo

405. Sklep o določitvi cen plina iz javnega plinovodnega omrežja v Mestni občini Novo mesto, stran 618.

Na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96 in 68/96) in 8. člena odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Novo mesto (Uradni list RS, št. 71/94) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na seji dne 29. 1. 1998 sprejel naslednji
S K L E P
o določitvi cen plina iz javnega plinovodnega omrežja v Mestni občini Novo mesto
1. člen
Cene plina, ki jih je v skladu z 20. členom odloka o oskrbi naselij s plinom iz javnega plinovodnega omrežja v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 35/92) oblikovalo Javno podjetje Komunala Novo mesto d.o.o., kot dobavitelj plina, znašajo:
----------------------------------------------------------------
Tarifna skupina                       Cena
storitev
----------------------------------------------------------------
1. Široka potrošnja
a) Mala poraba
– zemeljski plin           89,68 SIT/m3
b) Gospodinjska tarifa
– zemeljski plin           40,18 SIT/m3
– naročnina            10.949,00 SIT/leto
c) Centralno ogrevanje
– zemeljski plin           40,18 SIT/m3
– cena za moč            901,00 SIT/KW/leto
2. Ostala potrošnja
a) Mala poraba
– zemeljski plin           89,68 SIT/m3
b) Osnovna tarifa
– zemeljski plin           54,36 SIT/m3
– naročnina            25.925,00 SIT/leto
c) Ogrevanje poslovnih prostorov
– zemeljski plin           54,36 SIT/m3
– cena za moč            510,00 SIT/leto
----------------------------------------------------------------
V cenah ni vračunan veljavni prometni davek.
2. člen
Ta sklep velja z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-16/98-12
Novo mesto, dne 29. januarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.