Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998

Kazalo

404. Odlok o dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnih področjih uprave mestne Občine Novo mesto, stran 618.

Na podlagi prvega odstavka 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97 in 70/97) ter 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96, 23/96 in 68/96) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na seji dne 29. 1. 1998 sprejel
O D L O K
o dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnih področjih uprave Mestne občine Novo mesto
1. člen
Dopolni se 9. člen odloka o organizaciji in delov- nih področjih uprave Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95) tako, da se doda drugi odstavek, ki glasi:
“Strokovne in druge naloge na področju pridobivanja, obdelovanja in posredovanja podatkov in informacij geoinformacijske narave opravlja Geoinformacijski center Mestne občine Novo mesto.“
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-90/97-12
Novo mesto, dne 29. januarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.