Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998

Kazalo

402. Odlok o spremembah odloka o grbu in zastavi Mestne občine Murska Sobota, stran 615.

Na podlagi 10. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odločba US, 45/94 - odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 - odločba US, 63/95 - obvezna razlaga, 73/95 - odločba US, 9/96 - odločba US, 39/96 - odločba US, 44/96 - odločba US, 26/97 in 70/97) in 8. ter 23. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 28/95, 21/96 in 8/97) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 27. januarja 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o grbu in zastavi Mestne občine Murska Sobota
1. člen
Odlok o grbu in zastavi Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 56/96) se v 4. členu spremeni tako, da se novo besedilo glasi:
“Zastava je v osnovi dvobarvna, vzdolžno je razdeljena po sredini na dve polji v razmerju 1:1, od katerih je levo polje gledano od spredaj bele barve, desno polje pa je turkizne barve. Na zgornjem delu zastave je grb Mestne občine Murska Sobota. Razmerje med širno in dolžino zastave je 1 proti 2,25.
Pri barvni upodobitvi se obvezno uporabljajo Chromoton barve: turkizna 204, bela barva, zlatorumena 106 in siva barva 261.”
2. člen
Spremeni se 14. člen tako, da glasi:
“Če je zastava, ki se navpično izobeša, izobešena na drogu, morata biti barvi zastave razporejeni tako, da je gledano od spredaj bela barva na levi in turkizna na desni strani zastave in se na zgornji polovici zastave nahaja grb mestne občine, ki je postavljen vertikalno. Če je zastava, ki se vodoravno izobeša, izobešena na drogu, morata biti barvi zastave razporejeni tako, da je gledano od spredaj turkizna zgoraj in bela spodaj in se grb nahaja v sredini leve polovice zastave.”
3. člen
Geometrijsko, likovno ter barvno pravilo za oblikovanje zastave se spremeni tako, kot je navedeno v 1. členu tega odloka in je sestavni del tega odloka.
4. člen
Oblika in vsebina zastave se morata uskladiti z določbami tega odloka v roku treh mesecev po njegovi uveljavitvi.
5. člen
Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-04-1/98
Murska Sobota, dne 27. januarja 1998.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine
Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.