Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998

Kazalo

401. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev dolgoročnega in družbenega plana Občine Litija za obdobje 1986–90–2000, dopolnitve 1997, stran 614.

Na podlagi 46. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89, Uradni list RS, št. 71/93), prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 15. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 41/95, 70/95 in 6/96) je Občinski svet občine Litija na 2. korespondenčni seji sveta dne 3. 2. 1998 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev dolgoročnega in družbenega plana Občine Litija za obdobje 1986–90–2000, dopolnitve 1997
I
Javno se razgrne dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev dolgoročnega in družbenega plana Občine Litija za obdobje 1986–90–2000, dopolnitve 1997.
II
Dopolnjen osnutek bo javno razgrnjen v avli Občine Litija, Jerebova ulica 14, in sicer 30 dni od dneva objave tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
III
V teku javne razgrnitve bo Oddelek za gospodarsko infrastrukturo Občine Litija organiziral javno obravnavo. Javna obravnava bo dne 25. 2. 1998 ob 16. uri v veliki sejni sobi Občine Litija, Jerebova ulica 14, Litija.
IV
Občani in ostali zainteresirani lahko podajo pisne pripombe in predloge na javno razgrnjeni dopolnjeni osnutek Oddelku za gospodarsko infrastrukturo Občine Litija, Jerebova ulica 14, Litija.
V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-2/96
Litija, dne 3. februarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Litija
Franci Rokavec l. r.