Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998

Kazalo

399. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu dela mesta Krško, stran 613.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 44/97), zakona o planiranju in urejanju prostora v predhodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95 in 26/97 ter odločbe USRS 6/94, 45/94, 20/95, 9/96, 44/96, 26/97 in 70/97) ter 35. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je župan Občine Krško sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu dela mesta Krško
I
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu dela mesta Krško objavljen v Skupščinskem Dolenjskem listu št. 20/70 in 2/76, ki se nanaša na objekt “starega“ Hotela v Krškem na zemljišču parc, št. 202/1 in 202/3 k.o. Stara vas.
II
Dokumentacija bo javno razgrnjena v prostorih Oddelka za urejanje prostora, varstvo okolja in premoženjskopravne zadeve Občine Krško, CKŽ 14 in prostorih Krajevne skupnosti Krško.
Javna razgrnitev bo trajala 30 dni od objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
III
V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti in le-te posredujejo Oddelku za urejanje prostora, varstvo okolja in premoženjskopravne zadeve Občine Krško.
IV
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava v Krajevni skupnosti Krško.
V
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Krško, dne 30. januarja 1998.
Župan
Občine Krško
Danilo Siter l. r.