Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998

Kazalo

397. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na parcelni številki 684/6, k. o. Dovško, stran 613.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – odločba US RS, 9/96 – odločba US RS, 39/96 – odločba US RS in 44/96 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 26/97 in 70/97) in 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet občine Krško na svoji 31. seji, dne 29. 1. 1998 sprejel
S K L E P
o prenehanju obstoja javnega dobra na parcelni številki 684/6, k. o. Dovško
I
Javno dobro preneha obstajati na parc. št. 684/6 – dvorišče v izmeri 265 m2, v seznamu št. II., k. o. Dovško, ker ni potrebe po obstoju javnega dobra.
II
Lastninska pravica na parc. št. 684/6, k. o. Dovško, se vpiše v korist Občine Krško.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 46601-07/97-1/15
Krško, dne 29. januarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Krško
Franci Bogovič l. r.