Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998

Kazalo

395. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško, stran 612.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – odločba US RS, 9/96 – odločba US RS, 39/96 - odločba US RS in 44/96 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 26/97 in 70/97), 31. in 32. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96) in 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet občine Krško na 31. seji dne 29. 1. 1998 sprejel
S K L E P
o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško
I
Ekonomske cene za posamezne programe predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Krško znašajo:
v SIT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 Starostna   Starostna   Starostna   Starostna
                skupina 1-3  skupina 1-3  skupina 3-7  skupina 3-7 Razvojni   Romski
Vrtec             let (4-6 ur) let (6-9 ur) let (4-6 ur) let (6-9 ur)  oddelek  oddelek
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Vrtec pri OŠ Brestanica        -       -    29.760    37.195     -     -
2. Vrtec pri OŠ Koprivnica        -       -    25.620    34.160     -     -
3. Vrtec pri OŠ Kostanjevica       -       -    28.640    35.790     -     -
4. Vrtec Krško              -    46.600    29.290    37.290  135.700     -
5. Vrtec pri OŠ Leskovec         -    44.365    28.400    35.490     -   48.500
6. Vrtec pri OŠ Podbočje         -    38.640    24.730    30.920     -     -
7. Vrtec pri OŠ Raka           -       -    29.165    36.440     -     -
8. Vrtec pri OŠ Senovo       31.620    39.525    25.295    31.620     -     -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
II
Višina plačila staršev se določi na podlagi pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 1/98).
III
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cen programov v vrtcih Občine Krško (Uradni list RS, št. 17/97).
IV
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 2. 1998 dalje.
Št. 602-2/98-1/13
Krško, dne 29. januarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Krško
Franci Bogovič l. r.