Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998

Kazalo

394. Odredba o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1998, stran 611.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – odločba US RS, 9/96 – odločba US RS, 39/96 – odločba US RS in 44/96 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 26/97 in 70/97), odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Krško (Skupščinski Dolenjski list, št. 3/86 in Uradni list RS, št. 1/87, 17/87, 43/87, 21/89 in 22/92) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet občine Krško na 31. seji dne 29. 1. 1998 sprejel
O D R E D B O
o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1998
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1998 znaša 0,196 SIT.
2. člen
Ta odredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje.
Št. 414-2/98-1/18
Krško, dne 29. januarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Krško
Franci Bogovič l. r.