Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998

Kazalo

392. Odlok o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Gorišnica za leto 1998, stran 605.

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni samoupravi in na podlagi 19. člena statuta Občine Gorišnica je Občinski svet občine Gorišnica na 37. seji dne 29. 1. 1998 sprejel
O D L O K
o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Gorišnica za leto 1998
1. člen
Do sprejetja odloka o proračunu Občine Gorišnica za leto 1998 (v nadaljnjem besedilu: proračun) se potrebe porabnikov sredstev proračuna začasno financirajo po tem odloku.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se uporabljajo sredstva v višini povprečnih mesečnih dvanajstin po proračunu za leto 1997.
3. člen
Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega financiranja bodo sestavni del proračuna Občine Gorišnica za leto 1998.
4. člen
Določila odloka o proračunu za leto 1997 se smiselno uporabljajo tudi v času začasnega financiranja v letu 1998.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Uporablja se od 1. januarja 1998.
Št. 002-03-2/98
Gorišnica, dne 30. januarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gorišnica
Stanislav Vojsk l. r.