Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998

Kazalo

391. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Gorišnica za leto 1997, stran 604.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) in odloka o proračunu Občine Gorišnica za leto 1997, je Občinski svet občine Gorišnica na 37. redni seji, ki je bila dne 29. 1. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine Gorišnica za leto 1997
1. člen
Spremeni se 2. člen odloka o proračunu Občine Gorišnica za leto 1997 (Uradni list RS, št. 17/97), tako da glasi:
“Proračun Občine Gorišnica za leto 1997 obsega prihodke v višini 545,704.688 SIT in odhodke v višini 545,704.688 SIT.”
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 002-03-1/98
Gorišnica, dne 30. januarja 1998.
Predsednik občinskega sveta
občine Gorišnica
Stanislav Vojsk l. r.