Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998

Kazalo

390. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Dobrepolje, stran 604.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Dobrepolje na 40. seji dne 28. 1. 1998 sprejel
S K L E P
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Dobrepolje
1. člen
Povprečna gradbena cena m2 stanovanjske površine, zmanjšana za stroške komunalnega urejanja na dan 31. 12. 1997 znaša 80.087 SIT.
2. člen
Vrednost stavbnega zemljišča (korist in priprava) se določi v odstotku od povprečne gradbene cene, določene na dan 31. 12. 1997 in znaša za:
– prvo območje (Videm, Predstruge, Ponikve, Kompolje,
Pri cerkvi – Struge)                    2–3%
– drugo območje (ostala naselja)              1–2%
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za tretjo stopnjo opremljenosti znašajo na dan 31. 12. 1997 10.037,40 SIT/m2 stanovanjske površine od tega:
– 60% za objekte in naprave individualne komunalne rabe,
– 40% za objekte in naprave kolektivne komunalne rabe.
4. člen
Cene določene v 1., 2. in 3. členu tega sklepa se med letom uskladijo s povprečnim indeksom podražitve za stanovanjsko gradnjo, ki ga objavlja GZS Združenje za gradbeništvo in IGM.
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 380-01-1/98
Dobrepolje, dne 28. januarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje
Brane Brodnik dipl. inž. l. r.