Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998

Kazalo

378. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije, stran 542.

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena ustave Republike Slovenije in pete alinee 3. člena, tretje alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/92) izdajam
U K A Z
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
Za bogatitev kulturnega življenja med beneškimi Slovenci in s tem za ohranjanje in krepitev njihove narodne zavesti podeljujem
častni znak svobode Republike Slovenije prof. Viljemu Černu.
Št. 996-01-1/98
Ljubljana, dne 30. januarja 1998.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.