Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998

Kazalo

363. Odlok o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, stran 538.

Na podlagi drugega odstavka 10. člena zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96 in 47/97), odloka o ustanovitvi Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji ter dvanajste alinee drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94, 28/96 in 26/97), je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. januarja 1998 sprejel
O D L O K
o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
I
Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji ima 27 članov.
Dva člana sta predstavnika Vlade Republike Slovenije in ju imenuje Vlada Republike Slovenije.
25 članov je predstavnikov uporabnikov in jih imenuje na predlog uporabnikov Državni zbor Republike Slovenije.
II
V Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji se za dobo petih let imenujejo naslednji predstavniki uporabnikov:
Na predlog Rdečega križa Slovenije:
1. Ivan PEZELJ
Na predlog Slovenskega karitasa:
2. Imre JEREBIC
Na predlog Gorske reševalne službe:
3. Andrej GRASSELLI
Na predlog invalidskih organizacij:
4. Nevenka AHČAN, Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije
5. Mira DIMIC, Zveza invalidskih ILCO društev Slovenije
6. Marjan GRUŠOVNIK, Društvo invalidski Forum Slovenije
7. Mag. Marjan HUDOMALJ, Društvo bolnikov invalidov z anklizirajočim spondelitisom Slovenije
8. Lado KOCIJAN, Zveza društev vojnih invalidov Slovenije
9. Marjan KROFLIČ, Zveza delovnih invalidov Slovenije
10. Nadja LIPIČAR, Združenje naglušnih oseb Slovenije – Združenje Tišina
11. Ivan PERŠAK, Zveza paraplegikov Slovenije
12. Mag. Aljoša REDŽEPOVIČ, Zveza gluhih in naglušnih Slovenije
13. Slavko RIBAŠ, Društvo laringektomiranih Slovenije
14. Ivo ŠKOF, Sožitje – Zveza društev za pomoč duševno prizadetim Slovenije
15. Zora TOMIČ, Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije
16. Jože ZUPANC, Zveza društev invalidov vojn Slovenije
17. Stanislav ŽIGON, Društvo multiple skleroze Slovenije.
Na predlog organizacij za samopomoč ljudi s posebnimi življenjskimi potrebami in drugih dobrodelnih organizacij:
18. Marjan BIZILJ, Zveza društev upokojencev Slovenije
19. Jože DAROVEC, Slovensko združenje za duševno zdravje – ŠENT
20. Jože FAGANEL, Društvo hemofilikov Slovenije
21. Igor HRAST, OZARA – Združenje za kakovost življenja
22. Metka KLEVIŠAR, Slovensko društvo HOSPIC
23. Marja STROJIN, Društvo onkoloških bolnikov Slovenije
24. Rado ŠKRABAR, Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi
25. Štefan TEMLIN, Trepetlika – Društvo bolnikov s parskisonizmom in drugimi ekstrapiramidnimi motnjami.
III
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 412-01/96-21/4
Ljubljana, dne 29. januarja 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.