Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998

Kazalo

362. Odlok o imenovanju članov sveta fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, stran 538.

Na podlagi tretjega odstavka 10. člena zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96 in 47/97), odloka o ustanovitvi Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji ter dvanajste alinee drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94, 28/96 in 26/97), je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. januarja 1998 sprejel
O D L O K
o imenovanju članov sveta fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
I
Svet Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji ima 13 članov.
II
V Svet Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji se za dobo petih let imenujejo:
Na predlog Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez:
1. Mag. Tone JAGODIC
2. Dušan PREZELJ
3. Jože REBEC
4. Janez SODRŽNIK
5. Tone VOGRINEC
Na predlog Planinske zveze Slovenije:
6. Andrej BRVAR
Na predlog Zveze za šport otrok in mladine:
7. Breda LORENCI
Na predlog Slovenske univerzitetne študentske športne zveze:
8. Drago BALENT
Na predlog občin:
9. Anica HRIBAR
10. Miran JERIČ
Na predlog Zveze društev učiteljev in profesorjev športne vzgoje Slovenije:
11. Marko PRIMOŽIČ
12. Dr. Branko ŠKOF
Na predlog Inštituta za šport:
13. Dr. Jakob BEDNARIK
III
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 412-01/96-20/2
Ljubljana, dne 29. januarja 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.