Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1998 z dne 17. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1998 z dne 17. 1. 1998

Kazalo

212. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ribnica za leto 1996, stran 220.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 21. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 44/95) je Občinski svet občine Ribnica na 26. seji dne 18. 12. 1997 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Ribnica za leto 1996
1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine Ribnica za leto 1996.
2. člen
Po bilanci proračuna Občine Ribnica so bili doseženi in razporejeni prihodki in odhodki v naslednjih višinah:
SIT
– skupni prihodki                 654,857.446,65
– skupni odhodki                 635,107.389,40
– presežek prihodkov                19,750.057,25
3. člen
Presežek prihodkov v višini 19,750.057,25 SIT se razporedi:
SIT 
– kot prihodek proračuna
za leto 1997                    16,475.770,25
– kot sredstva rezerv                3,274.287,00
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna je sestavni del tega odloka.
5. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01-403-92/97
Ribnica, dne 18. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ribnica
mag. Andrej Mate l. r.
             Bilanca prihodkov in odhodkov
           proračuna Občine Ribnica za leto 1996


-------------------------------------------------------------------------------
Zap.  Vrsta prihodkov                        Znesek SIT
št.
-------------------------------------------------------------------------------
I.   Prihodki za zagotovljeno porabo (A+B+C)          474,099.818,78
-------------------------------------------------------------------------------
A   Dohodnina                         222,287.647,47
B   Prihodki občine                      14,500.171,31
C   Finančna izravnava                    237,312.000,00
II.  Prihodki za druge namene (D+E+F+G)            145,541.988,87
-------------------------------------------------------------------------------
D   Davki in druge dajatve                   42,038.474,97
E   Prihodki od premoženja                   63,311.343,90
F   Prihodki iz naslova sofinanciranj             35,263.120,00
D   Drugi prihodki                       4,929.050,00
III.  Prenos prihodkov iz prejšnjega leta            35,215.639,00
-------------------------------------------------------------------------------
    Skupaj prihodki (I + II + III)              654,857.446,65


-------------------------------------------------------------------------------
Zap.  Vrsta odhodkov                        Znesek SIT
št.
-------------------------------------------------------------------------------
1   Dejavnost občinskih organov in občinske uprave       78,349.869,42
2   Izobraževanje                       141,027.161,60
3   Socialno varstvo                      27,716.418,50
4   Otroško varstvo                      105,114.981,60
5   Kultura                          26,841.345,10
6   Šport                           17,260.064,00
7   Zdravstvo                          6,153.683,60
8   Kmetijstvo                         6,801.207,92
10   Drobno gospodarstvo                    20,533.291,10
11   Cestno gospodarstvo                    91,268.305,50
12   Komunalno gospodarstvo                   74,066.347,60
13   Stavbna zemljišča                      2,312.147,60
14   Stanovanja in poslovni prostori              13,621.114,64
16   Urejanje prostora                      2,736.843,07
17   Požarno varstvo                      12,119.452,95
18   Druge javne potrebe                     5,607.347,40
19   Odplačilo obresti                       71.438,80
20   Rezerve                           3,506.369,00
-------------------------------------------------------------------------------
    Skupaj odhodki (1 do 20)                 635,107.389,40
    Presežek prihodkov                     19,750.057,25

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti