Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1998 z dne 17. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1998 z dne 17. 1. 1998

Kazalo

202. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Mislinja za leto 1997, stran 212.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, št. U-I-13/94-95, 45/94 – odločba US RS, št. U-I-144/94-18, 57/94, 14/95 in 70/97) in 21. člena statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 27/95) je Občinski svet občine Mislinje na 37. seji dne 18. decembra 1997 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Mislinja za leto 1997
1. člen
V odloku o proračunu Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 30/97) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da glasi:
Skupni prihodki proračuna za leto 1997 znašajo 389,464.716 tolarjev in se razporedijo za:
– tekoče obveznosti      387,864.716 SIT
– sredstva rezerv        1,600.000 SIT
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-5/95
Mislinja, dne 18. decembra 1997.
Predsednik
občinskega sveta
občine Mislinja
Dominik Javornik l. r.
            B I L A N C A
   prihodkov in odhodkov proračuna Občine Mislinja
            za leto 1997

                         v tolarjih
PRIHODKI
Prihodki za zagotovljeno porabo         180,862.000
Prihodki za druge naloge            149,775.330
Prihodki od financiranja             25,697.127
Prihodki, prenešeni iz preteklega leta      33,130.259
SKUPAJ PRIHODKI                 389,464.716


ODHODKI
Sredstva za lokalno samoupravo          37,303.100
Sredstva za družbene dejavnosti         81,300.000
Sredstva za gospodarsko infrastrukturo     261,191.616
Sredstva za varstvo pred naravnimi in
 drugimi nesrečami                5,660.000
Drugi odhodki                   2,410.000
Sredstva rezerv                  1,600.000
SKUPAJ ODHODKI                 389,464.716

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti