Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1998 z dne 17. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1998 z dne 17. 1. 1998

Kazalo

199. Sklep o začasnem financiranju zagotovljene porabe in drugih nalog iz proračuna Občine Loška dolina, stran 210.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US; Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95; 63/95 obvezna razlaga; 73/95 – odločba US ter 9/96 – odločba US) izdaja župan Občine Loška dolina
S K L E P
o začasnem financiranju zagotovljene porabe in drugih nalog iz proračuna Občine Loška dolina
1
Do sprejetja odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 1998 se od 1. 1. 1998 financiranje proračunskih potreb izvaja na podlagi tega sklepa.
2
Pri začasnem finaciranju, po prejšnjem členu, se sme porabiti toliko sredstev, kolikor jih je bilo sorazmerno porabljenih v istem obdobju po proračunu za prejšnje leto 1997.
3
Sredstva proračuna se v tem času delijo enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni z zakonom, drugim aktom ali s pogodbo med občino in uporabnikom drugače določeno.
Če prihodki proračuna ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan, da bi ohranil proračunsko ravnovesje, začasno zadrži uporabo teh sredstev.
4
Župan sme v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev spremeniti namen in višino sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena.
5
Prihodki in odhodki, porabljeni na podlagi tega sklepa so sestavni del proračuna Občine Loška dolina za leto 1998.
6
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje.
Stari trg, dne 9. januarja 1998.
Župan
Občine Loška dolina
Jernej Zabukovec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti