Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1998 z dne 17. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1998 z dne 17. 1. 1998

Kazalo

177. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 1997, stran 184.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, št. U-I-13/94-95, 45/94 – odločba US RS, št. U-I-144/94 -18 in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95 in 20/95 – odločba US RS) in 16. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Dobrepolje na 38. seji dne 23. 12. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 1997
1. člen
V tretjem členu odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 1997 (Uradni list RS, št. 15/97) se spremeni tretji odstavek, tako da se glasi:
“Občinski proračun za leto 1997 se določa v naslednjih zneskih”:
------------------------------------------------------
        Bilanca prihodkov       Račun
           in odhodkov    financiranja
               SIT        SIT
------------------------------------------------------
Prihodki      408,147.128,84
Odhodki      408,038.128,84      109.000
Primanjkljaj          –         –
Presežek            –         –
------------------------------------------------------
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 402-2/97
Dobrepolje, dne 23. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje
Brane Brodnik, dipl. inž. l. r.
                  BILANCA
               prihodkov in odhodkov
                                     v SIT
-------------------------------------------------------------------------------
Namen                            Rebalans-I - XI/97
-------------------------------------------------------------------------------
I. Prihodki
Prihodki, ki se razporejajo med republiko in občino        71,810.000,00
Prihodki, ki pripadajo občini                   19,159.000,00
Finančna izravnava                        86,517.000,00
Prihodki za zagotovljeno porabo                 177,486.000,00
Prihodki iz naslova davkov in drugih dajatev           61,114.022,60
Prihodki od premoženja                       3,279.510,00
Prihodki iz naslova sofinanciranj                 32,123.149,50
Prihodki za druge naloge                     96,516.682,10
Prenos prihodkov iz preteklega leta               109,235.246,44
Prihodki iz naslova delitvene bilance               24,909.200,30
-------------------------------------------------------------------------------
Skupaj prihodki                         408,147.128,84
-------------------------------------------------------------------------------
II. Odhodki
Plače, prispevki in drugi osebni prejemki             14,006.819,00
Materialni in drugi stroški                    22,545.000,00
Socialni transferi                         1,915.000,00
Plačila storitev in dotacije javnim zavodom            48,982.400,00
Druga plačila storitev                      14,608.870,00
Plačila obresti                            8.500,00
Subvencije in transferi v gospodarstvu              12,491.898,00
Drugi odhodki                           12,697.714,00
Tekoči odhodki                          127,256.201,00
Investicijski odhodki na področju delovanja občine         2,800.000,00
Investicijski odhodki na področju družbenih dejavnosti      119,406.438,54
Investicijski odhodki na področju gospodarske infrastrukture   150,782.551,30
Investicijski odhodki na področju gospodarskega razvoja
 in drugih področjih                       7,792.938,00
Investicijski odhodki                      280,781.927,84
Rezerve                               500.000,00
-------------------------------------------------------------------------------
Skupaj odhodki                          408,038.128,84
-------------------------------------------------------------------------------
III. Presežek                                 -
-------------------------------------------------------------------------------


RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------------------------
Namen                             Rebalans-I -XI/97
Odplačila kreditov                          109.000,00
-------------------------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti