Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1998 z dne 17. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1998 z dne 17. 1. 1998

Kazalo

157. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled, stran 169.

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 18/93, 47/93 in 71/93) in druge in četrte alinee četrtega odstavka 20. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95, 22/97) je Občinski svet občine Bled na 27. seji dne 18. decembra 1997 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled
1. člen
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve odloka o prostorsko ureditvenih pogojev za območje planske celote Bled (PUP Bled, Uradni list RS, št. 23/91, 50/96).
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na:
– stanovanjsko zazidavo ob Partizanski cesti, na območju današnje vrtnarije.
3. člen
Za prvim odstavkom 42. člena se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
Na parcelah št. 150/3 in 150/6 k.o. Bled je možna izgradnja poslovno stanovanjskega objekta, pod pogojem da se ohrani zemljišče ob Partizanski cesti za izgradnjo pločnika.
Pogoji za oblikovanje objekta:
Velikost: v skladu z določili PUP o zazidanosti parcel;
Višina: K + P + M;
Streha: simetrična dvokapnica, naklon 38°–42°, siva kritina;
Namembnost: K+P: poslovna dejavnost, M: stanovanjske površine.
Dejavnost v objektu ne sme povzročati v okolju prekomernih emisij (hrup, plin, prah).
Parkirne površine mora investitor zagotoviti na lastnem zemljišču.
4. člen
Zaradi možne arheološke dediščine se kot soglasodajalce vključi tudi Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Kranju.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 014-21/97
Bled, dne 18. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bled
France Pelko l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti