Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1998 z dne 17. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1998 z dne 17. 1. 1998

Kazalo

152. Sklep o določitvi stopnje članarine Gospodarske zbornice Slovenije za leto 1998, stran 132.

Na podlagi 20. člena zakona o Gospodarski zbornici Slovenije (v nadaljevanju: GZS, Uradni list RS, št. 14/90) ter 57. člena statuta (GG, št. 5/95) je Skupščina GZS na 5. seji dne 13. 1. 1998 sprejela
SKLEP
o določitvi stopnje članarine Gospodarske zbornice Slovenije za leto 1998
1
Zavezanci za plačilo enotne članarine so člani GZS oziroma vsi gospodarski subjekti v skladu s 1. členom zakona o GZS (Uradni list RS, št. 14/90) in 2. členom statuta GZS (GG, št. 5/95).
Zavezanci so tudi člani, ki so se prostovoljno vključili v GZS.
2
Zavezanci se razvrstijo na:
– zavezance, katerih vsota bilančnih postavk – povprečni mesečni znesek amortizacije in bruto plač iz letnega poročila oziroma davčnega izkaza za leto 1997 je nižja od 1,250.000 SIT;
– druge zavezance, katerih vsota bilančnih postavk – povprečni mesečni znesek amortizacije in bruto plač preteklega leta znaša najmanj 1,250.000 SIT.
3
Osnova za obračun članarine
V skladu z 19. in 20. členom statuta GZS se obračunava:
– zavezancem iz prve alinee 2. točke tega sklepa pavšalni znesek članarine,
– za zavezance iz druge alinee 2. točke tega sklepa predstavlja osnovo za obračun članarine vsota amortizacije in bruto plač iz letnega poročila oziroma davčnega izkaza za leto 1997. Akontacije za leto 1998 se obračunavajo po dvanajstinah na podlagi podatkov predhodnega leta. Poračun za leto 1998 se izvrši po prejemu podatkov iz letnega poročila oziroma davčnega izkaza za leto 1998.
4
Višina članarine
Zavezancem iz prve alinee 2. točke tega sklepa se obračunava pavšal v višini 2.800 SIT mesečno. Zavezanci iz prve alinee 2. točke tega sklepa, katerih prihodki iz letnega poročila oziroma davčnega izkaza ne presegajo 1,200.000 SIT, so oproščeni plačila članarine.
Zavezanci iz druge alinee 2. točke tega sklepa se mesečno obračunava članarina po stopnji 0,24% od osnove, določene v drugi alinei 3. točke tega sklepa.
Zavezancem iz prve in druge alinee 2. točke tega sklepa, kateri so na podlagi dogovora med Obrtno zbornico Slovenije in Gospodarsko zbornico člani obeh zbornic, se obračunava članarina v višini 50% članarine iz prvega ali drugega odstavka 4. točke tega sklepa.
5
Zavezanci iz 2. točke – samostojni podjetniki posamezniki, plačujejo članarino v skladu s 4. točko v 12. obrokih do 15. v mesecu.
Zavezanci iz prve alinee 2. točke – gospodarske družbe, plačujejo članarino v skladu s prvim odstavkom 4. točke, in sicer v maju 1998 za obdobje januar–junij 1998 in v oktobru 1998 za obdobje julij–december 1998.
Zavezanci iz druge alinee 2. točke – gospodarske družbe, plačujejo članarino v 12 obrokih do 10. v mesecu za tekoči mesec.
6
Za nepravočasna plačila obveznosti iz naslova članarine, se zaračunavajo zakonske zamudne obresti in stroški izterjave.
7
Obračunavanje, pobiranje in izterjava članarine zavezancev izvaja za račun GZS Davčna uprava Republike Slovenije ob uporabi zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96). V ta namen sklene GZS z DURS posebno pogodbo s priloženim seznamom zavezancev in v skladu z odločitvijo organov upravljanja.
8
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in Glasu gospodarstva ter velja za leto 1998.
Predsednik
Skupščine Gospodarske
zbornice Slovenije
Andrej Šegula l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti