Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1998 z dne 17. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1998 z dne 17. 1. 1998

Kazalo

150. Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, stran 130.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE KOLEKTIVNE POGODBE
za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
1. člen
V kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91 in 34/93) se spremeni prvi odstavek 3. točke 40. člena tako, da glasi:
“Delavcu pripada ob upokojitvi odpravnina v višini treh povprečnih plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji oziroma v višini treh zadnjih njegovih plač, če je to zanj ugodneje. V kolektivnih pogodbah dejavnosti in v poklicnih kolektivnih pogodbah ni možno določiti višjega zneska odpravnine.”
2. člen
Drugi odstavek 1. točke 42. člena se spremeni tako, da glasi:
“Regres za prehrano med delom znaša 500 tolarjev za dneve prisotnosti na delu. Ta znesek se usklajuje vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambenih proizvodov.”
3. člen
V 2. točki 42. člena se doda nov drugi stavek, ki glasi: “Če delavec nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, je upravičen do kilometrine v višini 15% cene motornega bencina – 98 oktanov.”
4. člen
V 3. točki 42. člena se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
“Terenski dodatek znaša dnevno 21% dnevnice za službeno potovanje v državi, ki traja nad 12 ur in je določena s to kolektivno pogodbo.”
5. člen
V 42. členu se dodajo nove 4., 5., 6., 7., 8. in 9. točka, ki se glasijo:
“4. Dnevnica za službeno potovanje v državi znaša:
– 3.500 tolarjev, če traja potovanje več kot 12 ur;
– 1.750 tolarjev, če traja potovanje od 8 do 12 ur;
– 1.218 tolarjev, če traja potovanje od 6 do 8 ur.
Do dnevnice za službeno potovanje, ki traja od 6 do 8 ur je zaposleni upravičen le v primeru, če se je službeno potovanje pričelo vsaj dve uri pred začetkom oziroma končalo vsaj dve uri po preteku rednega delovnega časa.
5. Kilometrina za uporabo lastnega avtomobila v službene namene se za vsak prevoženi kilometer določi v višini 30% cene motornega bencina – 98 oktanov.
6. Stroški prenočevanja na službenem potovanju se zaposlenemu povrnejo v višini zneska računa za prenočevanje v hotelu, ki ga odobri delodajalec.
7. Nadomestilo za ločeno življenje se določi kot nadomestilo stroškov stanovanja v višini 22.994 tolarjev in kot nadomestilo stroškov prehrane v višini 28.104 tolarjev.
8. Zneski iz 4. in 7. točke tega člena se usklajujejo na enak način kot izhodiščne plače za I. tarifni razred.
9. V kolektivnih pogodbah dejavnosti in v poklicnih kolektivnih pogodbah ni možno določiti višjih zneskov kot so določeni v posameznih točkah tega člena.”
6. člen
Te spremembe in dopolnitve se uporabljajo od 1. januarja 1998 dalje.
Ljubljana, dne 12. januarja 1998.
za Vlado Republike Slovenije
Mirko Bandelj l. r.
Sindikat zdravstva in socialnega
varstva Slovenije
Nevenka Lekše l. r.
FIDES – Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije
Konrad Kuštrin l. r.
Sindikat kulture Slovenije
Doro Hvalica l. r.
Sindikat vzgoje, izobraževanja
in znanosti Slovenije
dr. Andrej Predin l. r.
Sindikat delavcev v vzgojni,
izobraževalni in raziskovalni
dejavnosti Slovenije
Bojan Hribar l. r.
Sindikat državnih in družbenih
organov Slovenije
Drago Ščernjavič l. r.
Policijski sindikat Slovenije
Maks Rakuša l. r.
Sindikat carinikov Slovenije
Vojko Škapin l. r.
Sindikat poklicnih gasilcev Slovenije
Miloš Mikolič l. r.
Konfederacija sindikatov 90
Slovenije
Alenka Šau l. r.
Sindikat delavcev zdravstvene
nege Slovenije
Flory Banovac l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti