Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1998 z dne 17. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1998 z dne 17. 1. 1998

Kazalo

149. Dogovor med pogajalsko skupino Vlade Republike Slovenije in pogajalsko skupino negospodarskih sindikatov, stran 130.

D O G O V O R
ki sta ga sklenili pogajalska skupina Vlade Republike Slovenije in pogajalska skupina negospodarskih sindikatov, na zaključku pogajanj o aneksu h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti dne 6. 1. 1998.
1. Pogajalski skupini se strinjata, da vlada takoj posreduje v sprejem državnemu zboru spremembo zakona o minimalni plači in načinu usklajevanja izhodiščnih plač, ki zagotavlja enak način usklajevanja izhodiščnih plač v dejavnostih, za katere velja kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, kot izhaja iz sklenjenega aneksa.
2. Pogajalski skupini se zavezujeta, da se bodo v primeru, da bo rast cen življenjskih potrebščin v primerjavi z decembrom 1997 presegla dogovorjeni prag 6,5% pred mesecem septembrom 1998, v tednu dni po objavi statističnih podatkov začeli pogajanja v zvezi z razrešitvijo nastalega položaja ter pripravili vsaka svoj predlog.
3. Vlada se zavezuje, da bo takoj posredovala v sprejem državnemu zboru tudi zakon o spremembi zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, v katerem bo predlagala, da se odpravnina ob odhodu v pokoj določi v višini treh povprečnih plač v Sloveniji oziroma treh zadnjih plač zaposlenega, če je zanj to ugodneje ter za ta zakon zagotovila tudi ustrezno podporo poslancev koalicijskih strank.
4. Sindikati se zavezujejo, da ne bodo nasprotovali izplačilom plač v skladu s sklenjenim aneksom h kolektivni pogodbi, torej na podlagi izhodiščne plače 40.090 SIT za mesec januar 1998 v primeru, da zakon o spremembi zakona o minimalni plači in načinu usklajevanja plač ne bi bil uveljavljen pred koncem meseca januarja 1998.
5. Pogajalski skupini soglašata, da omejitve v državnem proračunu za leto 1998 ne morejo biti razlog za odpuščanje zaposlenih v državnih organih in javnih zavodih, ki se financirajo iz državnega proračuna.
6. Morebitne spremembe pravilnikov o napredovanju zaposlenih se bodo izvršile ob sodelovanju sindikatov.
Ljubljana, dne 12. januarja 1998.
za Vlado Republike Slovenije
Mirko Bandelj l. r.
Sindikat zdravstva in socialnega
varstva slovenije
Nevenka Lekše l. r.
FIDES – Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije
Konrad Kuštrin l. r.
Sindikat kulture Slovenije
Doro Hvalica l. r.
Sindikat vzgoje, izobraževanja
in znanosti Slovenije
dr. Andrej Predin l. r.
Sindikat delavcev v vzgojni,
izobraževalni in raziskovalni
dejavnosti Slovenije
Bojan Hribar l. r.
Sindikat državnih in družbenih
organov Slovenije
Drago Ščernjavič l. r.
Policijski sindikat Slovenije
Maks Rakuša l. r.
Sindikat carinikov Slovenije
Vojko Škapin l. r.
Sindikat poklicnih gasilcev Slovenije
Miloš Mikolič l. r.
Konfederacija sindikatov 90
Slovenije
Alenka Šau l. r.
Sindikat delavcev zdravstvene
nege Slovenije
Flory Banovac l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti