Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1998 z dne 17. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1998 z dne 17. 1. 1998

Kazalo

143. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Inštitut za biologijo Ljubljana, stran 128.

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 11. in 40. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91-I) ter 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) je Vlada Republike Slovenije na 44. seji dne 8. januarja 1998 sprejela
S K L E P
o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Inštitut za biologijo Ljubljana
1. člen
V 1. členu sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Inštituta za biologijo Ljubljana (Uradni list RS, št. 16/94) se črtata tretji in četrti odstavek.
2. člen
2. člen se spremeni tako, da glasi:
‘Ime javnega raziskovalnega zavoda je:
NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO.
Skrajšano ime je: NIB.
Sedež zavoda ja: Večna pot 111, LJUBLJANA.
Angleško ime je: National Institute of Biology.’
3. člen
V prvem odstavku 3. člena se besedilo spremeni tako, da glasi:
‘Dejavnost v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94 in 3/95) glasi:
K/73.101 Raziskave in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
K/73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije
K/73.103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti
K/73.104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine
K/74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje
K/74.201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje
K/74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje
K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K/72.20 Svetovanje in oskrba s programsko opremo
M/80.422 Drugo izobraževanje
DE/22.11 Izdajanje knjig
D/22.13 Izdajanje revij in periodike
O/92.511 Dejavnost knjižnic
O/92.530 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov
Inštitut bo kot multidisciplinarni zavod, povezan z visokošolskimi organizacijami, v okviru registriranih dejavnosti opravljal zlasti:
– temeljne raziskave na področju naravoslovja in posebej biologije
– spremljanje stanja okolja v Sloveniji
– razvojne in aplikativne raziskave
– usposabljanje in podiplomsko izobraževanje raziskovalcev
– izobraževanje na posebnih strokovnih področjih
– svetovanje
– informacijske dejavnosti - osrednja biološka knjižnica in podatkovne baze na področju biologije
– infrastrukturne storitve.’
4. člen
7. člen se spremeni tako, da glasi:
‘7. člen
Organ upravljanja inštituta je upravni odbor.
Upravni odbor šteje sedem članov, od katerih imenuje:
– štiri člane ustanovitelj in sicer na predlog Ministrstva za znanost in tehnologijo dva člana, na predlog Ministrstva za okolje in prostor enega člana in na predlog Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano enega člana,
– enega člana Gospodarska zbornica Slovenije iz uporabnikov dejavnosti inštituta, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju raziskovalnih dejavnosti inštituta z gospodarstvom,
– enega člana volijo odgovorni nosilci raziskovalnih in razvojih projektov in
– enega člana volijo zaposleni delavci inštituta.
Predsednika upravnega odbora inštituta izvolijo člani izmed sebe in ga predlagajo v imenovanje ministru, pristojnemu za raziskovalno dejavnost.’
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-27/97-1
Ljubljana, dne 8. januarja 1998.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti