Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1998 z dne 17. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1998 z dne 17. 1. 1998

Kazalo

138. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prometnem davku (ZPD-E), stran 126.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in drugega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prometnem davku (ZPD-E)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prometnem davku (ZPD-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 17. decembra 1997 in o njem ponovno odločal na seji 8. januarja 1998.
Št. 001-22-1/98
Ljubljana, dne 15. januarja 1998.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PROMETNEM DAVKU (ZPD-E)
1. člen
V zakonu o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92, 9/92 – popravek, 12/93 – odločba US, 71/93, 16/96 in 57/97) se v 21. členu črta točka 14.
Dosedanji točki 15) in 16) postaneta točki 14) in 15).
2. člen
V 22. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Ne glede na določbo prvega odstavka je zavezanec za davek od prometa storitev pravna oseba ali zasebnik, naročnik oziroma plačnik storitve, če mu storitev opravi tuja fizična ali pravna oseba, ki nima sedeža oziroma poslovne enote na območju Republike Slovenije.”
3. člen
V 24. členu se v prvem odstavku doda nova točka 11), ki se glasi:
“11) znesek plačila za odvetniške oziroma notarske storitve v skladu z odvetniško oziroma notarsko tarifo, ki vsebuje davek od prometa storitev.”
4. člen
V tarifi davka od prometa storitev se v tarifni številki 1 tarife stopnja “5%” nadomesti s stopnjo “6,5%”.
5. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1998.
Št. 434-2/91-7/103
Ljubljana, dne 8. januarja 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti