Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/1997 z dne 29. 8. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/1997 z dne 29. 8. 1997

Kazalo

3. Popravek seznama potrjenih domačih sort kmetijskih rastlin in tujih sort kmetijskih rastlin, za katere je bila dovoljena introdukcija v Republiki Sloveniji, stran 4666.

Popravek
V seznamu potrjenih domačih sort kmetijskih rastlin in tujih sort kmetijskih rastlin, za katere je bila dovoljena introdukcija v Republiki Sloveniji, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 31-1740/97 z dne 30. V. 1997 se v tabeli popravi: pod vrsto rastlin “Zea mays L. Koruza FAO 200” črta besedilo “27. Polka 1995 dp Mp” in se v tabeli pod vrsto rastlin “Spinacea oleracea L. Špinača” doda kot zadnja točka “13. Polka (F1) 1996 er Ls”.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.