Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/1997 z dne 10. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/1997 z dne 10. 12. 1997

Kazalo

3662. Poročilo o izidu volitev članov Državnega sveta, stran 5966.

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Državnega sveta
Republiška volilna komisija je skladno s 7. členom zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 44/92) ter s 5. točko prvega odstavka 37. člena zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92, 60/97 in 67/97 – odločba US), na podlagi zapisnikov pristojnih volilnih komisij volilnih enot, ki so ugotovile izide glasovanja za volitve članov Državnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov ter zapisnikov volilnih odborov, ki so vodili volitve v volilnih telesih za izvolitev članov Državnega sveta – predstavnike funkcionalnih interesov, ugotovila rezultate glasovanja in
o b j a v l j a
rezultate glasovanja ter izid volitev za člane Državnega sveta
I
Republiška volilna komisija je na podlagi 12. in 21. člena zakona o državnem svetu ugotovila naslednje rezultate glasovanja in izid volitev za volitve predstavnikov funkcionalnih interesov na volitvah 27. novembra 1997:
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Predstavniki delodajalcev:
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:       62
Število oddanih glasovnic:                  51
Število neveljavnih glasovnic:                 0
Število veljavnih glasovnic:                 51
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. EMIL VEHOVAR                    24 glasov
2. mag. JOŽKO ČUK                   45 glasov
3. MARJAN JESIH                    22 glasov
4. BOŽO KUHARIČ                    41 glasov
5. BORUT MEH                      32 glasov
6. CVETANA RIJAVEC                   33 glasov
Predstavniki delojemalcev:
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:       127
Število oddanih glasovnic:                  123
Število neveljavnih glasovnic:                 1
Število veljavnih glasovnic:                 122
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. ALBERT VODOVNIK                   83 glasov
2. MARIJ ČERNE                     15 glasov
3. SLAVKO KMETIČ                    37 glasov
4. VEKOSLAVA KRAŠOVEC                 107 glasov
5. DUŠAN REBOLJ                    54 glasov
6. DUŠAN SEMOLIČ                   107 glasov
7. JANEZ STERGAR                    35 glasov
8. ROBERT ŠKRLJ                    15 glasov
Predstavnika kmetov:
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:       23
Število oddanih glasovnic:                  22
Število neveljavnih glasovnic:                 0
Število veljavnih glasovnic:                 22
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. PETER VRISK                     22 glasov
2. mag. IGOR BLAŽINA                  18 glasov
Predstavnik samostojnih poklicev:
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:       14
Število oddanih glasovnic:                  14
Število neveljavnih glasovnic:                 0
Število veljavnih glasovnic:                 14
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. JOŽE ILC                      12 glasov
2. mag. STANE KRAJNC                  2 glasova
3. mag. ANDREJ ROŠKER                  0 glasov
Predstavnik obrtnikov:
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:       102
Število oddanih glasovnic:                  92
Število neveljavnih glasovnic:                 0
Število veljavnih glasovnic:                 92
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. VLADO PUC                      26 glasov
2. JANEZ OVEN                     66 glasov
Predstavnik univerz, visokih in višjih šol:
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:       37
Število oddanih glasovnic:                  36
Število neveljavnih glasovnic:                 0
Število veljavnih glasovnic:                 36
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. prof. dr. ANDREJ UMEK                15 glasov
2. akad. prof. VELJKO RUS               21 glasov
Predstavnik za področje socialnega varstva:
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:       49
Število oddanih glasovnic:                  47
Število neveljavnih glasovnic:                 0
Število veljavnih glasovnic:                 47
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. DRAGO ŽURA                       1 glas
2. mag. soc. JANEZ DROBNIČ               8 glasov
3. JELKA FUŽIR                     11 glasov
4. BORIS ŠUŠTARŠIČ                   27 glasov
Predstavnik za področje raziskovalne dejavnosti:
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:       71
Število oddanih glasovnic:                  64
Število neveljavnih glasovnic:                 0
Število veljavnih glasovnic:                 64
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. dr. FRANC VODOPIVEC                 32 glasov
2. dr. BOŽIDAR BRUDAR                 12 glasov
3. SLAVKO GLIHA                    19 glasov
4. dr. IGOR LUKŠIČ                    1 glas
Predstavnik za področje zdravstva:
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:       220
Število oddanih glasovnic:                  211
Število neveljavnih glasovnic:                 0
Število veljavnih glasovnic:                 211
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. dr. JOSIP TURK                   3 glasove
2. PETRA KERSNIČ                   104 glasov
3. FRIDERIKA KRESAL                   7 glasov
4. dr. ANDREJ MOŽINA                  97 glasov
Predstavnik za področje kulture in športa:
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:       25
Število oddanih glasovnic:                  23
Število neveljavnih glasovnic:                 0
Število veljavnih glasovnic:                 23
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. TOMO VRAN                      9 glasov
2. POLDE (LEOPOLD) BIBIČ                11 glasov
3. BRANKO KLARIČ                     1 glas
4. TOMAŽ SEVER                     2 glasova
Predstavnik za področje vzgoje in izobraževanja:
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:       46
Število oddanih glasovnic:                  44
Število neveljavnih glasovnic:                 0
Število veljavnih glasovnic:                 44
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. ZOLTAN JAN                     26 glasov
2. dr. BOGOMIR MIHEVC                 2 glasova
3. BOŽIDAR OPARA                    15 glasov
4. dr. METOD RESMAN                    1 glas
II
Glede na določbe prvega odstavka 21. člena zakona o Državnem svetu so bili na volitvah predstavnikov socialnih, gospodarskih in poklicnih interesov, ki so bile 27. novembra 1997, za člane Državnega sveta izvoljeni:
za predstavnike delodajalcev:
mag. JOŽKO ČUK, roj. 30. 10. 1952, stanujoč v Ljubljani, Palmejeva 12,
BOŽO KUHARIČ, roj. 21. 5. 1940, stanujoč v Murski Soboti, Miklošičeva 37,
BORUT MEH, roj. 24. 9. 1953, stanujoč v Velenju, Kersnikova 31,
CVETANA RIJAVEC, roj. 12. 4. 1953, stanujoča v Novi Gorici, Ajševica 45.
Za predstavnike delojemalcev:
ALBERT VODOVNIK, roj. 25. 11. 1946, stanujoč Črna na Koroškem, Rudarjevo 31,
VEKOSLAVA KRAŠOVEC, roj. 8. 7. 1950, stanujoča v Mariboru, Goriška 15,
DUŠAN REBOLJ, roj. 8. 12. 1948, stanujoč v Ljubljani, Ul. Metoda Mikuža 6,
DUŠAN SEMOLIČ, roj. 8. 8.1947, stanujoč v Ljubljani, Pod Akacijami 36.
Za predstavnika kmetov:
PETER VRISK, roj. 15. 8. 1961, stanujoč v Vojniku, Ivenca 16,
mag. IGOR BLAŽINA, roj. 22. 6. 1961, stanujoč v Postojni, Postojni kot 18.
Za predstavnika samostojnih poklicev:
JOŽE ILC, roj. 18. 3. 1943, stanujoč v Ljubljani, Staničeva 12.
Za predstavnika obrtnikov:
JANEZ OVEN, roj. 23. 9. 1941, stanujoč Dobrova, Polhovgrajska 55.
Za predstavnika univerz, visokih in višjih šol:
akad. prof. dr. VELJKO RUS, roj. 8. 12. 1929, stanujoč Bled, Kolodvorska 37.
Za predstavnika socialnega varstva:
BORIS ŠUŠTARŠIČ, roj. 20. 6. 1945, stanujoč Ljubljana, Linhartova 1.
Za predstavnika raziskovalne dejavnosti:
dr. FRANC VODOPIVEC, dipl. ing., roj. 8. 10. 1931, stanujoč Ljubljana, Jamova 1.
Za predstavnika zdravstva:
PETRA KERSNIČ, roj. 6. 11. 1950, stanujoča Ljubljana, Petrovičeva 25.
Za predstavnika kulture in športa:
POLDE (LEOPOLD) BIBIČ, roj. 3. 12. 1933, stanujoč v Ljubljani, Ane Ziherlove 6.
Za predstavnika vzgoje in izobraževanja:
ZOLTAN JAN, roj. 11. 11. 1947, stanujoč v Novi Gorici, Cankarjeva 48.
III
Volilne komisije volilnih enot za volitve poslancev v Državni zbor, so na podlagi drugega odstavka 12. člena in skladno z drugim odstavkom 42. člena zakona o Državnem svetu, ugotovile naslednji izid glasovanja in izid volitev za volitve članov Državnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov:
V volilni enoti št. 1, ki obsega občine: Ljubljana, Brezovica, Dol pri Ljubljani, Dobrova-Horjul-Polhov Gradec, Ig, Medvode, Škofljica, Velike Lašče in Vodice (sedež: Ljubljana):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:       63
Število oddanih glasovnic:                  61
Število neveljavnih glasovnic:                 1
Število veljavnih glasovnic:                 60
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. FRIDERIK PIPAN                   2 glasova
2. JURE PREBIL                     26 glasov
3. ANTON ŠEBENIK                    2 glasova
4. MILAN ZVER                     30 glasov
V volilni enoti št. 2, ki obsega občine: Domžale, Kamnik, Litija, Lukovica, Mengeš in Moravče (sedež: Kamnik):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:       21
Število oddanih glasovnic:                  21
Število neveljavnih glasovnic:                 0
Število veljavnih glasovnic:                 21
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. MARJETA HUMAR                    9 glasov
2. ROMAN NOVAK                     0 glasov
3. KATARINA OVCA SMRKOLJ                12 glasov
V volilni enoti št. 3, ki obsega občine: Duplek, Kungota, Maribor, Pesnica, Rače-Fram, Starše in Šentilj (sedež: Maribor):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:       37
Število oddanih glasovnic:                  36
Število neveljavnih glasovnic:                 0
Število veljavnih glasovnic:                 36
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. ZDRAVKO LUKETIČ                   2 glasova
2. dr. AVGUST MAJERIČ                 17 glasov
3. dr. ZMAGO TURK                   17 glasov
V volilni enoti št. 4, ki obsega občine: Slovenska Bistrica in Ruše (sedež: Slovenska Bistrica):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:       11
Število oddanih glasovnic:                  11
Število neveljavnih glasovnic:                 0
Število veljavnih glasovnic:                 11
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. MILAN OZIMIČ                     8 glasov
2. prof. dr. PETER GLAVIČ               3 glasove
V volilni enoti št. 5, ki obsega občine: Celje, Kozje, Laško, Podčetrtek, Radeče, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Štore, Šmarje pri Jelšah, Vitanje, Vojnik, Zreče in Žalec (sedež: Celje):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:       44
Število oddanih glasovnic:                  44
Število neveljavnih glasovnic:                 0
Število veljavnih glasovnic:                 44
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. ALOJZ OSET                     29 glasov
2. DUŠAN KLINAR                    10 glasov
3. VIKTOR ŠTOKOJNIK                  3 glasove
4. VLADIMIR WRAVOR                    1 glas
5. JANEZ ZAHRASTNIK                    1 glas
6. MARTIN KENE                     0 glasov
V volilni enoti št. 6, ki obsega občine: Gornji Grad, Ljubno, Luče, Nazarje, Mozirje, Velenje, Šmartno ob Paki in Šoštanj (sedež: Velenje):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:       16
Število oddanih glasovnic:                  16
Število neveljavnih glasovnic:                 0
Število veljavnih glasovnic:                 16
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. VLADIMIR KORUN                    9 glasov
2. DRAGO MARTINŠEK                   5 glasov
3. ANKA RAKUN                     2 glasova
4. ANTON RIFELJ                     0 glasov
5. JOŽE ROBIDA                     0 glasov
V volilni enoti št. 7, ki obsega občine: Dornava, Destrnik-Trnovska vas, Gorišnica, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Videm, Ptuj in Zavrč (sedež: Ptuj):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:       20
Število oddanih glasovnic:                  20
Število neveljavnih glasovnic:                 0
Število veljavnih glasovnic:                 20
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. ALOJZIJ KAUČIČ                   14 glasov
2. ALOJZIJ KOROŠEC                   0 glasov
3. PETER PRIBOŽIČ                    6 glasov
V volilni enoti št. 8, ki obsega občine: Gornja Radgona, Lenart, Ljutomer, Ormož, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici (sedež: Ljutomer):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:       18
Število oddanih glasovnic:                  18
Število neveljavnih glasovnic:                 0
Število veljavnih glasovnic:                 18
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. JOŽEF KOCUVAN                    5 glasov
2. DARJA ODAR                      8 glasov
3. MIROSLAV STERŽAJ                  4 glasove
4. MIRAN ZIDERIČ                    0 glasov
5. MILAN GUMZAR                      1 glas
V volilni enoti številka 9, ki obsega občine: Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas – Poljane, Naklo, Preddvor, Šenčur, Kranj, Tržič, Škofja Loka, Železniki in Žiri (sedež: Kranj):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:       31
Število oddanih glasovnic:                  31
Število neveljavnih glasovnic.                 0
Število veljavnih glasovnic:                 31
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. MIROSLAV JURJEVIČ                  8 glasov
2. IGOR DRAKSLER                    8 glasov
3. BRANKO GRIMS                    15 glasov
4. JOŽEF GALOF                     0 glasov
V volilni enoti št. 10, ki obsega občine: Bled, Bohinj, Jesenice, Kranjska Gora in Radovljica (sedež: Jesenice):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:       17
Število oddanih glasovnic:                  16
Število neveljavnih glasovnic:                 0
Število veljavnih glasovnic:                 16
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. JOŽE RESMAN                     12 glasov
2. JANEZ KALTENEKAR                  4 glasove
V volilni enoti št. 11, ki obsega občine: Beltinci, Cankova-Tišina, Črenšovci, Gornji Petrovci, Hodoš-Šalovci, Odranci, Kobilje, Kuzma, Lendava, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci in Turnišče (sedež: Murska Sobota):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:       25
Število oddanih glasovnic:                  25
Število neveljavnih glasovnic:                 0
Število veljavnih glasovnic:                 25
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. JOŽEF MAGDIČ                    3 glasove
2. EVGEN SAPAČ                     5 glasov
3. EDVARD ŠPILAK                    3 glasove
4. JOŽEF KOCON                     0 glasov
5. BOJAN KOROŠEC                    14 glasov
V volilni enoti št. 12, ki obsega občine: Ajdovščina, Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica in Vipava (sedež: Nova Gorica):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:       20
Število oddanih glasovnic:                  20
Število neveljavnih glasovnic:                 0
Število veljavnih glasovnic:                 20
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. FRANC BATAGELJ                   10 glasov
2. KAZIMIR BAVEC                    0 glasov
3. IVAN HUMAR                     10 glasov
V volilni enoti št. 13, ki obsega občine: Bovec, Cerkno, Idrija, Kobarid in Tolmin (sedež: Tolmin):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:       10
Število oddanih glasovnic:                  10
Število neveljavnih glasovnic:                 0
Število veljavnih glasovnic:                 10
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. JURIJ KUŠTRIN                    6 glasov
2. JURIJ KAVČIČ                     0 glasov
3. MARIJAN LAZAR                    0 glasov
4. TOMAŽ PAVŠIČ                    4 glasove
5. TEODOR ŠTRUKELJ                   0 glasov
V volilni enoti št. 14, ki obsega občine: Novo mesto, Šentjernej, Škocjan in Trebnje (sedež: Novo mesto):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:       14
Število oddanih glasovnic:                  13
Število neveljavnih glasovnic:                 1
Število veljavnih glasovnic:                 12
Kandidat je dobil naslednje število glasov:
1. TONE HROVAT                     12 glasov
V volilni enoti št. 15, ki obsega občine: Črnomelj, Metlika in Semič (sedež: Črnomelj)
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:        6
Število oddanih glasovnic:                   6
Število neveljavnih glasovnic:                 0
Število veljavnih glasovnic:                  6
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. BRANKO MATKOVIČ                   3 glasove
2. JOŽE GRDIŠA                     2 glasova
3. IVAN BUKOVEC                      1 glas
V volilni enoti št. 16, ki obsega občine: Divača, Ilirska Bistrica, Hrpelje-Kozina, Komen, Pivka, Postojna in Sežana (sedež: Sežana):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:       14
Število oddanih glasovnic:                  14
Število neveljavnih glasovnic:                 0
Število veljavnih glasovnic:                 14
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. ZVONKO ČERNAČ                     1 glas
2. KARLO KASTELIC                    7 glasov
3. MARINO KONTELJ                     1 glas
4. FRANC LIPOLT                      1 glas
5. DANIJEL MISLEJ                   4 glasove
6. VOJKO TOMŠIČ                     0 glasov
V volilni enoti št. 17, ki obsega občine: Borovnica, Cerknica, Logatec, Loška dolina in Vrhnika (sedež: Logatec):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:       13
Število oddanih glasovnic:                  13
Število neveljavnih glasovnic:                 0
Število veljavnih glasovnic:                 13
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. BORIS HODNIK                      1 glas
2. MAJA MAKOVEC BRENČIČ                  1 glas
3. LEOPOLD OBLAK                    3 glasove
4. VINCENC OTONIČAR                  4 glasove
5. ALOJZ SUHADOLC                   4 glasove
V volilni enoti št. 18, ki obsega občine: Koper, Izola in Piran (sedež: Koper):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:       17
Število oddanih glasovnic:                  17
Število neveljavnih glasovnic:                 0
Število veljavnih glasovnic:                 17
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. DARKO KAVRE                     12 glasov
2. BRANKO MAHNE                     5 glasov
V volilni enoti št. 19, ki obsega občine: Dravograd, Muta, Podvelka-Ribnica, Radlje ob Dravi, Ravne-Prevalje, Črna na Koroškem, Mislinja, Mežica, Slovenj Gradec in Vuzenica (sedež: Slovenj Gradec):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:       17
Število oddanih glasovnic:                  17
Število neveljavnih glasovnic:                 0
Število veljavnih glasovnic:                 17
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. JANEZ PRAPER                     6 glasov
2. RADO KRPAČ                     4 glasove
3. JANEZ KOMLJANEC                   4 glasove
4. IVANA KLANČNIK                   2 glasova
5. HERBERT HEDL                      1 glas
V volilni enoti št. 20, ki obsega občine: Brežice, Krško in Sevnica (sedež: Krško)
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:       15
Število oddanih glasovnic:                  15
Število neveljavnih glasovnic:                 0
Število veljavnih glasovnic:                 15
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. PETER ŽIGANTE                    4 glasove
2. BOJAN PETAN                     7 glasov
3. FRANC PIPAN                     4 glasove
V volilni enoti št. 21, ki obsega občine: Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi (sedež: Trbovlje):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:       11
Število oddanih glasovnic:                  11
Število neveljavnih glasovnic:                 0
Število veljavnih glasovnic:                 11
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. MATJAŽ ŠVAGAN                    4 glasove
2. BRANKO LUKŠIČ                    7 glasov
V volilni enoti št. 22, ki obsega občine: Dobrepolje, Grosuplje, Ivančna Gorica, Kočevje, Loški potok, Osilnica in Ribnica (sedež: Grosuplje):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:       16
Število oddanih glasovnic:                  16
Število neveljavnih glasovnic:                 0
Število veljavnih glasovnic:                 16
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. JANEZ NOVAK                      1 glas
2. JOŽE TANKO                      0 glasov
3. FRANCE HENIGMAN                   2 glasova
4. ANTON JAKOPIČ                    6 glasov
5. VINCENC JANŠA                    7 glasov
6. JOŽE MESTNIK                     0 glasov
IV
Za člane Državnega sveta, predstavnike lokalnih interesov so bili izvoljeni:
V volilni enoti št. 1:
mag. MILAN ZVER, roj. 25. 5. 1962, Grablovičeva 24, Ljubljana.
V volilni enoti št. 2:
KATARINA OVCA SMRKOLJ, roj. 16. 3. 1949, Šentožbolt 1, Trojane.
V volilni enoti št. 3:
dr. AVGUST MAJERIČ, roj. 6. 12. 1934, Geršakova 27, Maribor.
V volilni enoti št. 4:
MILAN OZIMIČ, roj. 15. 9. 1957, Črešnjevec 103, Črešnjevec.
V volilni enoti št. 5:
ALOJZ OSET, roj. 15. 12. 1942, Ob Koprivnici 33, Celje.
V volilni enoti št. 6:
dr. VLADIMIR KORUN, roj. 16. 3. 1940, Celjska cesta 27, Velenje.
V volilni enoti št. 7:
ALOJZIJ KAUČIČ, roj. 29. 5. 1951, Juršinci 6 a, Juršinci.
V volilni enoti št. 8:
DARJA ODAR, roj. 25. 9. 1952, Kidričeva 47, Ljutomer.
V volilni enoti št. 9:
BRANKO GRIMS, roj. 26. 8. 1962, Cesta Staneta Žagarja 39, Kranj.
V volilni enoti št. 10:
JOŽE RESMAN, roj. 4. 2. 1946, Breznica 28 c, Žirovnica.
V volilni enoti št. 11:
BOJAN KOROŠEC, roj. 22. 11. 1951, Cankarjeva 39, Murska Sobota.
V volilni enoti št. 12:
FRANC BATAGELJ, roj. 4. 7. 1939, Iztokova 21, Kromberk, Nova Gorica.
V volilni enoti št. 13:
JURIJ KUŠTRIN, roj. 29. 4. 1940, Logaršče 38, Most na Soči, Tolmin.
V volilni enoti št. 14:
TONE HROVAT, roj. 27. 5. 1958, Ulica Slavka Gruma 48, Novo mesto.
V volilni enoti št. 15:
BRANKO MATKOVIČ, roj. 21. 3. 1957, Radoviči 4, Metlika.
V volilni enoti št. 16:
KARLO KASTELIC, roj. 27. 3. 1954, Vrhpolje 31, Kozina, Hrpelje Kozina.
V volilni enoti št. 17:
ALOJZ SUHADOLC, roj. 8. 4. 1943, Ob potoku 31, Vrhnika.
V volilni enoti št. 18:
DARKO KAVRE, roj. 5. 5. 1949, Vlahovičeva 59, Ankaran, Koper.
V volilni enoti št. 19:
JANEZ PRAPER, roj. 30. 10. 1949, Celovška 17, Mežica.
V volilni enoti št. 20:
BOJAN PETAN, roj. 25. 3. 1961, Pod obzidjem 26/a, Brežice.
V volilni enoti št. 21:
BRANKO LUKŠIČ, roj. 26. 7. 1952, Sallaumines 5B, Trbovlje.
V volilni enoti št. 22:
VINCENC JANŠA, roj. 13. 3. 1950, Ulica heroja Marinclja 18, Kočevje.
Št. 10-3/96
Ljubljana, dne 2. decembra 1997.
Republiška volilna komisija
Ljubljana, Slovenska 54
Predsednik
Anton Gašper Frantar l. r.
Člani
dr. Igor Kaučič l. r.
mag. Slobodan Rakočevič l. r.
Janez Pogorelec l. r.
Bogdan Biščak l. r.
Milojka Modrijan l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina