Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1997 z dne 12. 9. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1997 z dne 12. 9. 1997

Kazalo

2884. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe lokacijskega načrta za kanalski sistem in čistilno napravo Žužemberk, stran 4791.

Na podlagi 10. in 37. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 6/96 in 68/96), 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) je župan Mestne občine Novo mesto dne 26. 8. 1997 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka spremembe lokacijskega načrta za kanalski sistem in čistilno napravo Žužemberk
1. člen
Javno se razgrne osnutek spremembe lokacijskega načrta za kanalski sistem in čistilno napravo Žužemberk.
2. člen
Spremembe lokacijskega načrta za kanalski sistem in čistilno napravo Žužemberk, ki se razgrinja, se nanašajo na večje spremembe tras kanalov, ki izhajajo iz neugodnih geomehanskih razmer ter so ekonomsko in tehnično utemeljene. Predložene spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta slonijo na veljavnih prostorskih sestavinah planskih aktov Mestne občine Novo mesto.
3. člen
Osnutek spremembe lokacijskega načrta za kanalski sistem in čistilno napravo Žužemberk bo javno razgrnjen v prostorih Mestne občine Novo mesto, Novi trg 6, III nadstropje (ogled je možen vsak delovni dan od 7. do 15. ure, ob sredah od 7. do 17. ure, v četrtek in petek pa od 7. do 14. ure) ter v prostorih Krajevne skupnosti Žužemberk, trideset dni od objave sklepa v Uradnem listu RS. V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava v Krajevni skupnosti Žužemberk. Obvestilo o času in kraju javne razgrnitve bo naknadno objavljeno v Dolenjskem listu.
4. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko v času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo na naslov Mestne občine Novo mesto, Sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora – Zavod za družbeno planiranje in urbanistično načrtovanje Mestne občine Novo mesto, Novi trg 6, Novo mesto.
Št. 352-01-15/96-19
Novo mesto, dne 26. avgusta 1997.
Župan
Mestne občine
Novo mesto
Franci Koncilija l. r.