Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/1997 z dne 8. 8. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/1997 z dne 8. 8. 1997

Kazalo

2584. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o prostih carinskih conah, stran 4231.

Na podlagi četrtega odstavka 128. člena carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95 in 28/95) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o prostih carinskih conah
1. člen
V uredbi o prostih carinskih conah (Uradni list RS, št. 56/95 in 33/96) se v 23. členu doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
“(2) Blago vnešeno v prosto carinsko cono je lahko uporabljeno za oskrbo plovil in njihovih posadk v mednarodnem prometu.”
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek se za besedo “prvem” doda besedilo “oziroma drugem”.
2. člen
Prvi odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Opremo, ki je carinsko blago in je namenjena opravljanju dovoljene dejavnosti v prosti carinski coni, mora uporabnik predložiti v postopek za sprostitev v prost promet ali postopek začasnega uvoza, vendar se za takšno opremo ugotovljeni in obračunani dolg ne plača, dokler se oprema nahaja v prosti carinski coni (odlog plačila).”
Za drugim odstavkom se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
“(3) Carinski dolg, ki je plačljiv pri iznosu opreme iz proste carinske cone na preostalo carinsko območje, se plača v skladu s podatki, ki so veljali v času vnosa opreme v prosto carinsko cono. Kompenzacijske obresti za čas od vnosa opreme v prosto carinsko cono do iznosa na preostalo carinsko območje se ne obračunajo.”
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek.
3. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424-06/97-1
Ljubljana, dne 31. julija 1997.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik