Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997

Kazalo

2494. Odredba o obsegu carinskih kvot za uvoz pšenice v letu 1997 po splošnem sporazumu o carinah in trgovini, ki še ni bil razdeljen, stran 4121.

Na podlagi drugega odstavka 4. člena uredbe o določitvi carinskih kvot za leto 1997 po splošnem sporazumu o carinah in trgovini (Uradni list RS, št. 73/96, 8/97 – popravek in 45/97) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) izdaja minister za ekonomske odnose in razvoj
O D R E D B O
o obsegu carinskih kvot za uvoz pšenice v letu 1997 po splošnem sporazumu o carinah in trgovini, ki še ni bil razdeljen
1. člen
Carinska kvota za uvoz pšenice v letu 1997 po splošnem sporazumu o carinah in trgovini, ki še ni bila razdeljena, je na voljo za razdelitev v obsegu:
----------------------------------------------------------------
Tarifna   Poimenovanje               Obseg
oznaka                         kvote (t)
----------------------------------------------------------------
1001     Pšenica in mešanice žit na podlagi
       pšenice:
1001 90   -Drugo:
       —druga pira, navadna pšenica in
       mešanice žit na podlagi pšenice:
1001 90 990 ---drugo Ex. mlinska pšenica        56.500
----------------------------------------------------------------
2. člen
Za pšenico iz prejšnjega člena se plačujeta carina ter posebna uvozna dajatev v višini, kot je določeno z uredbo o določitvi carinskih kvot za leto 1997 po splošnem sporazumu o carinah in trgovini.
3. člen
Zahtevek za dodelitev določene količine blaga v okviru kvote iz prejšnjega člena se vloži pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj do 1. avgusta 1997.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424-01/97-11
Ljubljana, dne 21. julija 1997.
dr. Marjan Senjur l. r.
Minister
za ekonomske odnose in razvoj