Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997

Kazalo

2488. Odlok o spremembi območja naselja Bukov Vrh in Visoko pri Poljanah ter imenovanju naselja Bukov Vrh nad Visokim (Škofja Loka), stran 4117.

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in 5/90), 13. člena pravilnika o določevanju imena naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80) in 18. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95) je Občinski svet občine Škofja Loka na 22. seji dne 19. 6. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembi območja naselja Bukov Vrh in Visoko pri Poljanah ter imenovanju naselja Bukov Vrh nad Visokim
1. člen
S tem odlokom se spremeni območje naselja Bukov Vrh in Visoko pri Poljanah ter se imenuje novo naselje Bukov Vrh nad Visokim.
2. člen
Območje naselja Bukov Vrh se spremeni tako, da:
a) severni del naselja (hišne številke: 10, 11, 12 in 13) se priključi k naselju Visoko pri Poljanah.
b) vzhodni del naselja (hišne številke: 23–34) postane samostojno naselje z imenom Bukov Vrh nad Visokim.
c) južni del naselja (hišne številke: 1–9, 14–22 in 40–43) obdrži ime Bukov Vrh.
3. člen
V novonastalih naseljih se stavbe oštevilčijo v skladu z veljavnimi predpisi.
4. člen
Meje območij naselij in statističnih okolišev potekajo po parcelnih mejah in so prikazane v osnovnem kartografskem prikazu Registra območij teritorialnih enot (ROTE) v merilu 1:5000, oštevilčba v okviru teh naselij pa je prikazana v osnovnem kartografskem prikazu Evidence hišnih številk (EHIŠ) v merilu 1:5000. Kartografski prikaz ROTE in EHIŠ s prikazom spremenjenih območij naselij je sestavni del tega odloka in se hrani na Območni geodetski upravi Kranj – Izpostava Škofja Loka.
5. člen
V roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka Območna geodetska uprava Kranj – Izpostava Škofja Loka izvede vse potrebne spremembe v ROTE in EHIŠ ter izdela seznam sprememb v oštevilčbi objektov.
6. člen
Vsi državni organi, ki vodijo svoje evidence, so dolžni v roku enega leta po izvedbi spremembe na Območni geodetski upravi Kranj – Izpostava Škofja Loka, po uradni dolžnosti uskladiti svoje evidence s tem odlokom.
7. člen
Stroške za izdelavo tablic s hišno številko nosi Občina Škofja Loka. Stroške za zamenjavo osebnih dokumentov nosijo prizadeti občani.
8. člen
Območna geodetska uprava Kranj – Izpostava Škofja Loka naroči tablice s hišno številko.
Lastniki oziroma uporabniki oštevilčenih stavb morajo namestiti hišne tablice najkasneje v roku 30 dni po prejemu obvestila s strani Območne geodetske uprave Kranj – Izpostava Škofja Loka, o prevzemu hišne tablice. V roku enega leta mora lastnik oziroma upravljalec odstraniti z objekta staro hišno tablico.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 016-1/96
Škofja Loka, dne 19. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.