Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997

Kazalo

2487. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta KS 6 in KS 6/1 Njivice in zazidalnega načrta KS 9 Dobrava v Občini Radeče, stran 4116.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 in 47/94) ter 13., 14 in 19. člena statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 51/94) je Občinski svet občine Radeče na 27. seji dne 9. 7. 1997 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta KS 6 in KS 6/1 Njivice in zazidalnega načrta KS 9 Dobrava v Občini Radeče
1
Javno se razgrne Osnutek ureditvenega načrta KS 6 in KS 6/1 Njivice in zazidalnega načrta KS 9 Dobrava v Občini Radeče.
2
Javno razgrnitev Osnutka ureditvenega (UrN) in zazidalnega (ZN) načrta bo v prostorih Pošte Radeče.
3
V času javne razgrnitve bo občinska uprava organizirala javno razpravo v KS Radeče in o tem obvestila občane na krajevno običajen način.
4
Občani in ostali zainteresirani lahko dajo pisne pripombe in predloge na javno razgrnjena osnutka ali pa jih pošljejo na Občino Radeče, oddelek za gospodarstvo in finance, do konca javne razgrnitve.
5
Javna razgrnitev in zbiranje pripomb bo trajalo 30 dni od dneva objave tega sklepa v Uradnem listu RS.
6
Ta sklep začne veljati z dnevom objave v Uradnem listu RS.
Št. 352-3/97
Radeče, dne 9. julija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Radeče
Matjaž Han l. r.