Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997

Kazalo

2482. Odlok o spremembi odloka o ravnanju z odpadki na območju Občine Novo mesto, stran 4112.

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 17. člena zakona o ravnanju z odpadki (Uradni list SRS, št. 8/78 in 29/86) in 11., 17. in 81. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96, 23/96 in 68/96) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na 27. seji dne 29. 5. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o ravnanju z odpadki na območju Občine Novo mesto
1. člen
V odloku o ravnanju z odpadki na območju Občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 19/87 in Uradni list RS, št. 29/91) se v tretjem odstavku 42. člena številka “30” nadomesti s “50”.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-03/81
Novo mesto, dne 29. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.