Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997

Kazalo

2481. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986-2000, dopolnjenega v letu 1990 in družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986-1990,..., stran 4112.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/95) ter (Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter 23. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 28/95, 21/96 in 8/97) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota dne 11. julija 1997 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986–2000, dopolnjenega v letu 1990 in družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986–1990, dopolnjenega v letu 1987, za območje Mestne občine Murska Sobota
I
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986–2000, dopolnjenega v letu 1990 in družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986–1990, dopolnjenega v letu 1987, za območje Mestne občine Murska Sobota, ki ga je izdelal ZEU – družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o. Murska Sobota, Staneta Rozmana 5.
II
Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Mestne občine Murska Sobota je na vpogled v prostorih mestnih četrti v Murski Soboti, na sedežih krajevnih skupnostih Bakovci, Krog, Černelavci, Rakičan, Markišavci in Nemčavci ter na mestni občini na Oddelku za okolje in prostor ter gospodarske javne službe, Kardoševa 2, II. nadstropje, soba št. 20. Javna razgrnitev traja 60 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije. V času javne razgrnitve sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Murska Sobota bodo organizirane javne razprave (obravnave), kraj in časi le-teh bodo določeni naknadno.
III
V času javne razgrnitve lahko dajo podjetja in druge organizacije, organi, društva in občani pisne pripombe k osnutku sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana na Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe Mestne uprave mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, M. Sobota (III. vhod, II. nadstropje, soba št. 20).
Št. 352-22/97
Murska Sobota, dne 11. julija 1997.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Murska Sobota
Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.