Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997

Kazalo

2475. Odlok o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Kuzma v prvih devetih mesecih leta 1997, stran 4101.

Na podlagi prvega odstavka 44. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Kuzma na seji dne 11. 7. 1997 sprejel
O D L O K
o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Kuzma v prvih devetih mesecih leta 1997
1. člen
Potrebe porabnikov sredstev proračuna Občine Kuzma se v prvih devetih mesecih leta 1997 začasno financirajo po tem odloku.
2. člen
Dokler ne bo sprejet proračun Občine Kuzma za leto 1997, se začasno financirajo potrebe porabnikov iz proračuna mesečno v višini 1/12 realiziranih odhodkov proračuna Občine Kuzma za leto 1996.
3. člen
Strokovna služba za izvajanje proračuna mora izvrševati plačila porabnikom proračuna le do višine zneskov iz predhodnega člena in pri tem upoštevati določila zakona o financiranju občin in drugih predpisov, ki se nanašajo na proračun občine in državni proračun.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 333/97
Kuzma, dne 10. julija 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Kuzma
Elizabeta Klement l. r.