Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997

Kazalo

2474. Pravilnik o spremembah pravilnika o dodeljevanju posojil in sofinanciranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in kmetijstva v Občini Kamnik, stran 4101.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95) je Občinski svet občine Kamnik na 27. seji dne 2. julija 1997 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o dodeljevanju posojil in sofinanciranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in kmetijstva v Občini Kamnik
1. člen
Zadnji stavek 9. člena pravilnika o dodeljevanju posojil in sofinanciranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in kmetijstva v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 2/96) se spremeni tako, da se glasi:
“O odobritvi odloča občinska uprava s sklepom, ki ga prosilcem posreduje v osmih dneh po odločitvi”.
2. člen
Spremeni se 11. člen tako, da se glasi:
Posojilna pogodba, sklenjena med posojilodajalcem in posojilojemalcem v skladu s tem pravilnikom in pravnomočnim sklepom občinske uprave Občine Kamnik, vsebuje poleg bančnih določb še naslednje:
– obveznosti posojilojemalca, da posojilo porabi namensko,
– rok za dokončanje investicije,
– rok za začetek poslovanja, če obratovalnica ali podjetje še ne posluje,
– obveznost, da posojilojemalec v primeru, če ne izpolni katerekoli obveznosti iz posojilne pogodbe, takoj vrne posojilo ali neodplačan del posojila z obrestmi po zakoniti zamudni obrestni meri,
– določbo glede zavarovanja plačila.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02101-98/96-31
Kamnik, dne 2. julija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta občine Kamnik
Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.