Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997

Kazalo

2472. Odlok o spremembi odloka o komunalnih taksah v Občini Kamnik, stran 4101.

Na podlagi zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72 in 18/91) in 17. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 17/95) je Občinski svet občine Kamnik na 26. seji dne 11. 6. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o komunalnih taksah v Občini Kamnik
1. člen
V odloku o komunalnih taksah v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 30/96) se tretji odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
“Vrednost točke ob sprejemu odloka znaša 7 SIT.”
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Občinski svet občine Kamnik lahko s sklepom spremeni vrednost točke iz prejšnjega odstavka.”
2. člen
V tarifi komunalnih taks se v razpredelnici v 1. točki tarifne številke 5 številka “1500” nadomesti s številko “1000”, številka “3000” s številko “2000”, številka “4000” s številko “2000”, številka “8000” s številko “4000”.
3. člen
V tarifi komunalnih taks se v tarifni številki 5 v 3. točki opomb v tretji vrstici črta beseda “firm” in nadomesti z besedilom “iste firme”.
4. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41702-0001/97
Kamnik, dne 11. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta občine Kamnik
Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.