Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997

Kazalo

2469. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture, stran 4099.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94) in 29. ter 63. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) je bil 16. 3. 1995 sprejet
S K L E P
o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
I
Javna infrastruktura na področju kulture so postale nepremičnine na območju Občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec, ki so bile na dan 17. decembra 1995 javna lastnina oziroma družbena lastnina v upravljanju občine ali krajevne skupnosti in so pretežno namenjene opravljanju kulturne dejavnosti:
1. Zadružni dom Dobrova: dvorana 450 m2, pisarne 22 m2; k.o. Dobrova, na parc. št. 1396/4 zkv 1265.
2. Prosvetni dom Horjul: dvorana in spremljajoči prostori 300 m2, hišniški prostori 31,6 m2, ostali prostori 207,4 m2; k.o. Horjul, na parc. št. 233, zkv 491.
3. Dom kulture Polhov Gradec: dvorana in spremljajoči prostori 350,70 m2, pisarne 79,38 m2, ostali prostori 112 m2; k.o. Polhov Gradec, na parc. št. 196/1, zkv 553.
4. Kulturno prosvetni dom Šentjošt: dvorana in spremljajoči prostori 381 m2, pisarna 17,5 m2, ostali prostori 20 m2; k.o. Šentjošt, na parc. št. 8 (1,7,8,14,15,17), zkv 114.
5. Dom krajanov Črni vrh: dvorana s spremljajočimi prostori 142 m2; k.o. Črni vrh, na parc. št. 19/(2,4).
6. Gasilski dom Žažar: dvorana 70 m2; k.o. Žažar, parc. št. 70.
7. Polhograjska graščina: stavba z gospodarskim poslopjem 1647 m2, vrt 976 m2; k.o. Polhov Gradec, na parc. št. 1/1.
II
Kot javna infrastruktura na področju kulture se ob istih pogojih in z istim dnem razglaša tudi oprema v nepremičninah, ki je namenjena kulturni dejavnosti.
III
Nepremičnine iz točke I. tega sklepa se kot javna infrastruktura na področju kulture na predlog občinskega sveta zaznamuje v zemljiški knjigi.
IV
Z dnem objave tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 43/96.
Št. 2003-407/96
Dobrova, dne 17. julija 1997.
Župan
Občine Dobrova-Horjul-Polhov
Gradec
Leopold Oblak l. r.