Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997

Kazalo

2467. Ugotovitev, da je mandat občinskega svetnika prešel na drugega naslednjega kandidata z liste SDSS - Socialdemokratske stranke Slovenije v 2. volilni enoti za volitve članov v Občinski svet mestne občine Celje, stran 4099.

Na podlagi sklepa Občinskega sveta mestne občine Celje z dne 1. 7. 1997, da je članu Občinskega sveta mestne občine Celje Tomažu Marianu Jegliču prenehal mandat na podlagi šeste alinee prvega odstavka 37.a člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, in Uradni list RS, št. 26/97), je Občinska volilna komisija mestne občine Celje na seji dne 16. 7. 1997, na podlagi 18. in 30. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95)
u g o t o v i l a,
da je mandat občinskega svetnika prešel na drugega naslednjega kandidata z liste SDSS – Socialdemokratske stranke Slovenije v 2. volilni enoti za volitve članov v Občinski svet mestne občine Celje.
Ta kandidat je Božidar Jurko, rojen 7. 3. 1957, strojni tehnik, stanujoč Kraigherjeva 28, Celje.
Kandidat je dne 11. 7. 1997 podal pisno izjavo, da sprejema mandat.
Št. 00800-002/94
Celje, dne 16. julija 1997.
Predsednik
Občinske volilne komisije
mestne občine Celje
Matevž Žugelj, dipl. jur. l. r.