Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997

Kazalo

2464. Sklep Občinskega sveta občine Bled o soglasju k določitvi ekonomske cene programa za otroke v vrtcih Občine Bled, stran 4097.

Na podlagi šeste alinee točke B) 14. člena in druge alinee četrtega odstavka 20. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95, 22/97) je Občinski svet občine Bled na 22. seji dne 3. julija 1997 sprejel naslednji
S K L E P
I
Občinski svet občine Bled daje soglasje k določitvi ekonomske cene programa za otroke v vrtcih Občine Bled in sicer:
– 41.700 SIT za 1 do 3-letne otroke – 1. starostno obdobje,
– 37.800 SIT za 3 do 7-letne otroke – 2. starostno obdobje,
– 142.764 SIT – razvojni oddelek.
Cena štiriurnega programa znaša 60% in peturnega programa 85% cene dnevnega programa.
II
Cene programov veljajo od 1. 9. 1997 dalje.
III
Cene programov se mesečno povečujejo z rastjo cen življenjskih stroškov in z višino izhodiščne plače, določene s kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (Uradni list RS, št. 34/96).
Št. 014-18/97
Bled, dne 3. julija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bled
Franc Pelko l. r.