Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997

Kazalo

2452. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o osmi emisiji dvodelnega prenosljivega blagajniškega zapisa Banke Slovenije, stran 4088.

Na podlagi 4. točke 25. člena, 29. člena in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) in sklepa o izdajanju blagajniških zapisov Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 28/91, 3/92 in 38/92) izdaja guverner Banke Slovenije dne 23. 7. 1997
S K L E P
o spremembi in dopolnitvi sklepa o osmi emisiji dvodelnega prenosljivega blagajniškega zapisa Banke Slovenije
1. V prvem odstavku 1. točke sklepa o osmi emisiji dvodelnega prenosljivega blagajniškega zapisa Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 2/97) se besedilo “5 milijard tolarjev” nadomesti z besedilom “10 milijard tolarjev”.
2. Za prvim odstavkom 2. točke se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
“Vpisovanje prve serije dvodelnega blagajniškega zapisa po tem sklepu z rokom dospelosti 18. 9. 1997 se ustavi za banke, ki vpisujejo v svojem imenu in za svoj račun z vključno 24. 7. 1997, za druge domače pravne in fizične osebe pa z vključno 25. 7. 1997.”
3. Ta sklep začne veljati z dnem, ko je izdan.
Št. 22-0209/97
Ljubljana, dne 23. julija 1997.
Guverner
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost