Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997

Kazalo

2430. Odredba o spremembi odredbe o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljev vrtcev in šol v osnovnem in srednjem izobraževanju ter ravnateljev oziroma direktorjev drugih zavodov, ki opravljajo dejavnost na področju vzgoje in..., stran 4063.

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 13/95 – odl. US in 36/96) izdaja minister za šolstvo in šport
O D R E D B O
o spremembi odredbe o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljev vrtcev in šol v osnovnem in srednjem izobraževanju ter ravnateljev oziroma direktorjev drugih zavodov, ki opravljajo dejavnost na področju vzgoje in izobraževanja, razen visokošolskih zavodov
1. člen
V odredbi o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljev vrtcev in šol v osnovnem in srednjem izobraževanju ter ravnateljev oziroma direktorjev drugih zavodov, ki opravljajo dejavnost na področju vzgoje in izobraževanja, razen visokošolskih zavodov (Uradni list RS, št. 57/94) se v 2. členu številka “15%” nadomesti s številko: “23%”, številka “9%” s številko: “17%” in številka “6%” s številko: “14%”.
2. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
Osnovne plače
“– direktor delno presega pričakovane rezultate 3%
– direktor izjemno presega pričakovane rezultate 5%”
3. člen
V 4. členu se črtata prva alinea in besedilo: “skupno največ: 5%”.
Dosedanja druga alinea postane prva alinea.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, izvajati pa se začne 1. septembra 1997.
Št. 143-/97
Ljubljana, dne 21. julija 1997.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo in šport